A Pénzforgalom 2030 dokumentumban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új stratégiai irányok mellett mérhető célokat is meghatározott az elektronikus pénzforgalom terén, bevezetve a pénzforgalmi fejlettségimutató-rendszert. A jegybank megújította és Pénzforgalom 2030 címen publikálta új elektronikus pénzforgalmi stratégiáját. 

banki telefonos csalo
A széles körű digitalizációhoz nagyban hozzájárulhat az elektronikus fizetési módok mind gyakoribb használata. Fotó: Shutterstock

 

Ma már szinte mindenhol lehet elektronikusan fizetni

Az eddigi stratégia alapján az elmúlt évtizedben széles körű infrastruktúra-fejlesztés történt a hazai elektronikus pénzforgalomban. Ezek közül a legfontosabb, hogy 

nagymértékben bővült a bankkártya-elfogadói hálózat, valamint az MNB kezdeményezésére és vezetésével létrejött az új, valós idejű, hazai szereplők által üzemeltetett azonnali fizetési rendszer. 

Ennek köszönhetően ma már gyakorlatilag minden helyzetben lehetséges elektronikusan fizetni. 

Az ezzel párhuzamosan megvalósult, széles körű, általános használatösztönzés következtében pedig nagyot emelkedett az elektronikus fizetések aránya is. Az MNB a korábbi stratégia eredményeire építve, a pénzforgalom további fejlődése érdekében új, mérhető célokat határozott meg a 2030-ig terjedő időszakra.

Az MNB fő pénzforgalmi stratégiai célja a következő időszakban a digitalizációs szintugrás megvalósítása – mutatott rá a közlemény –, amelynek eredményeképpen a 2020-as egyharmadról 2030-ra kétharmadra emelkedhet az elektronikus tranzakciók aránya. 

bankkártyás vásárlás
A cél, hogy a hazai szereplők által üzemeltetett alap-infrastruktúra még szélesebb körben, egyszerűen és alacsony költségekkel működjön. 
Fotó: Kallus György / VG

 

Fontos szerep jut a digitális fejlesztéseknek

A pénzügyi szektor és a gazdaság egészének hatékony és versenyképes működéséhez, az európai uniós fejlettségi szint utoléréséhez, valamint a széles körű digitalizációhoz nagyban hozzájárulhat az elektronikus fizetési módok széles körű használata – emelték ki. A pénzforgalmi stratégia a használatösztönzést előtérbe helyezve felvázolja azokat a területeket és lehetséges irányokat, ahol célzott gazdaságpolitikai beavatkozásra kerülhet sor a jövőben. 

A 2030-as stratégiai célok elérése érdekében a gazdaság számos területén lehet olyan célzott intézkedéseket megvalósítani, amelyekkel javítható a lakosság tájékozottsága, növelhető a pénzforgalmi szereplők innovációs képessége és a köztük kialakuló verseny, megőrizhető a jelenlegi magas biztonsági szint, és továbbfejleszthetők a kereskedelmi, illetve a számlafizetések.

Az MNB középtávon azt várja, hogy a hazai pénzforgalmi piac fejlődéséhez hatékonyan tud majd hozzájárulni a 2020-ban bevezetett azonnali fizetés, amely gyakorlatilag minden fizetési helyzetben készpénzmentes alternatívát nyújthat. 

Ezen a téren jelenleg is folyamatban vannak olyan fejlesztések, amelyek alapján ez az új, hazai szereplők által üzemeltetett alap-infrastruktúra még szélesebb körben, egyszerűen és alacsony költségekkel lesz használható minden ügyfél számára. 2024-ben lehetővé válik, hogy ingyenes QR-kóddal vagy fizetési kérelemmel is tudjon mindenki fizetni, a tranzakciókról pedig valós időben kapjanak tájékoztatást az ügyfelek.

Dangerous,Hooded,Hacker,Breaks,Into,Government,Data,Servers,And,Infects
Az MNB ajánlást bocsát ki a pénzforgalmi szolgáltatóknak, és létrehoz egy központi visszaélésszűrő rendszert. Fotó: Shutterstock

 

A biztonság mindenekelőtt

A pénzforgalmi stratégia megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a magas szintű biztonság megőrzésére. A biztonság elengedhetetlen az elektronikus fizetési szolgáltatások iránti bizalom fenntartásához, és így a széles körű használat eléréséhez. Ennek érdekében az MNB már meghirdetett egy háromelemű intézkedéscsomagot, amelynek részeként ajánlást bocsát ki a pénzforgalmi szolgáltatóknak, létrehoz egy központi visszaélésszűrő rendszert, és a KiberPajzs program keretében, széles körű együttműködésben, folyamatosan tájékoztatja az ügyfeleket a felmerülő kockázatok megelőzésének módjairól.

A hazai pénzforgalom helyzetének folyamatos értékelése, a beavatkozási területek és az intézkedési lehetőségek azonosítása, valamint a stratégiai célok megvalósulásának visszamérése érdekében az MNB létrehozza a pénzforgalmi fejlettségi mutatórendszert (PFM). 

Ebben az MNB 18 mutató kapcsán fogalmaz meg mérhető célokat, és monitorozza azok teljesülését. A mutatókkal nyomon követhető a fogyasztók, vállalkozások számára elérhető pénzforgalmi szolgáltatások elterjedtsége, a használatuk gyakorisága, valamint pénzügyi tudatosságának változása. Külön indikátorok mutatják be továbbá azt, hogy hogyan alakulnak a kereskedői oldal költségei és az elfogadóhálózat kihasználtsága.

Az MNB a stratégiai célok teljesülését és a meghatározott beavatkozási területeken az előrehaladást folyamatosan nyomon követi – derül ki a közleményből –, rendszeresen értékeli és erről minden érintettet tájékoztatni fog. Ennek érdekében évente összefoglalja a pénzforgalmi fejlettségi mutatórendszer mutatóinak aktuális értékeit, elemzi és értékeli az adott területre ható tényezők figyelembevételével a változásokat. Emellett bemutatja a lebonyolított, folyamatban lévő és a közeljövőben tervezett intézkedéseket, és elemzi a megvalósított intézkedések hatását.

Nem is gondolná, hogy milyen ingyenes tranzakciós lehetőségek vannak

A havonta legfeljebb két alkalommal, összesen maximum 150 ezer forintig teljesen ingyenes készpénzfelvételt törvény garantálja.