Magyarságismeretet és magyar nyelvet szerte a világon jelenleg 43 vendégprofesszor és -oktató, illetve -lektor tanít, ám elképzelhető, hogy csatlakozásunkkal többre lesz szükség. A programot koordináló Balassi Bálint Intézet várakozásai szerint nőni fog az érdeklődés a magyar mint idegen nyelv, illetve a hungarológiai tárgyak iránt. A hungarológia iránti érdeklődés nem feltétlenül jelent egyet a magyar nyelv ismeretével, ugyanakkor az ország nyelvét nem beszélő, de kultúránkat, hagyományainkat, történelmünket jól ismerő szakemberekre ugyanolyan nagy szükség van, mint a magyar nyelvet magas fokon elsajátító külföldiekre - hangsúlyozta Csépe Krisztina sajtófőnök. Ehhez járul hozzá az Oktatási Minisztérium "Világ - nyelv" programja, valamint a Balassi Bálint Intézetben ebben az évben az uniós országokban működő oktatóhelyek munkatársainak segítségével, tapasztalataik alapján kidolgozott, formailag egységes, de tartalmilag sokszínű hungarológiai kerettanterv.

A 21 ország 37 egyetemén oktató professzor és lektor az adott állammal kötött kétoldalú kulturális egyezmény keretében tölti be állását. Feladatuk, hogy a külföldi oktatóhely igényétől függően előadásokat tartsanak magyar vagy idegen nyelven, szemináriumokat vezessenek magyar nyelvészetből, irodalomból, történelemből, illetve a hungarológia tárgykörébe tartozó más tudományágakból. Esetenként be kell kapcsolódniuk a magyar nyelv oktatásába is.

A fentieken túl az intézet szakmai kapcsolatban áll további 16 ország 31 egyetemén működő olyan hungarológiai oktató- és kutatóhellyel, ahol nem államközi egyezmény alapján dolgozik magyar kutató, vagy csak külföldi hungarológusokból áll a tanszék.

Az Európai Unió államai közül Franciaországban hat, Finnországban négy oktatóhely működik, Ausztriába két oktatót küldött ki az intézet. A csatlakozásra váró államokban Cseh- és Észtországban egy-egy, Lengyelországban három, Szlovákiában három vendégoktató végzi munkáját. Az oktatók általában négy évet töltenek állomáshelyükön, s egyéves hosszabbításra van lehetőségük. Ennél hosszabb időt külföldön töltve a vendégprofesszor, illetve a -lektor elszakadna az aktív nyelvi környezettől, tehát pontosan azt a feladatot nem tudja ellátni, amelyre megbízatását kapta.