A politikai üggyé vált vezetőségváltás után nehéz hónapok elé néz a Dunaferr Rt. új vezetése: erősen visszaesőben van a világ acélkereslete, és ilyen helyzetben elkerülhetetlen a takarékosság, illetve az egész cég helyzetének átértékelése.
A Világgazdaságnak nyilatkozó Tóth László ügyvezető vezérigazgató szerint az idén négymilliárd forintos vesztesége lesz a cégnek. Még ez is kezelhető a cégcsoport 200 milliárd forintos konszolidált forgalmához, vagy az előző évi, kifejezetten jó piaci körülmények között elért eredmény- és tőkepozíciójához viszonyítva -. fűzte hozzá. Szakértők szerint viszont nem kizárt, hogy akár két számjegyű lesz ez az összeg (milliárdokban), ha nem sikerül időben átcsoportosítani az erőket.
Az új menedzsment által készített üzleti tervben kiemelt helyen szerepelnek a költségcsökkentő lépések, a szigorúbb gazdálkodási körülmények megteremtése, a beruházások átértékelése, a likviditási helyzet javítása, valamint a belföldi és az exportpiaci pozíciók megerősítése.
Megjegyezte: a cégcsoport a jelenleginél lényegesen nehezebb helyzetben -- például a délszláv válság idején, a dunai hidak lebombázását követően -- is megtalálta azokat a lehetőségeket és forrásokat, amelyek biztosították stabil működését. E tekintetben az új vezetés is kellő alapossággal és felkészültséggel fog eljárni.
Nyilvánvaló, hogy az 1989-ben kezdődött, és azóta csak némi hullámzást mutató, de szűnni nem akaró acélipari válság hátterében a túltermelés áll. A tavalyi 85 millió tonnás felhasználással szemben 1 milliárd tonnás kapacitás áll rendelkezésre, s a többlet zöme Kelet-Európában található. Igaz, e tekintetben Magyarország kivétel, hiszen a régió országainak acéliparával szemben nálunk végbement az a sokkszerű átalakulás, ami Lengyelországban, Csehországban még csak most kezdődött, Romániában és Bulgáriában pedig még egyetlen lépést sem tettek a versenyképesség érdekében.
Ez Tardy Pál, a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés műszaki igazgatóhelyettese szerint azt is jelenti, hogy a jelenleg működő magyar acélipari társaságok, élükön a Dunaferr Rt.-vel, bizonyították életképességüket. Már csak az a kérdés, hogy milyen feltételekkel jönnek majd ki a válságból, ha az árak végre normalizálódnak.
Az előző év végén rendelkezésre álló információk még egy viszonylag kedvezőbb piaci helyzetet sejtettek -. közölte Tóth László azzal kapcsolatban, hogy míg a vasmű előző vezetése még nullszaldós tervet készített 2001.re vonatkozóan, ők most milliárdos veszteséget prognosztizálnak. Már az előző menedzsment is többször hangsúlyozta -. tette hozzá --, hogy a nemzetközi acélpiacon az előző évi kedvező keresleti és árviszonyok megváltoztak. Jelenleg és várhatóan 2001 közepéig az árak olyan mélyponton maradnak, amely még az elemzőket is meglepte.
Az első negyedéves számok és a második negyedévre vonatkozó szerződések alapján lényegesen pontosabban lehet prognosztizálni a cégcsoport várható éves teljesítményét -. ad magyarázatot ügyvezető vezérigazgató az előző és a jelenlegi menedzsment prognózisa közötti eltérésekre, és szükségesnek tartja hangsúlyozni: nem az előző vezetést kívánják hiteltelenné tenni, vagy tevékenységüket megkérdőjelezni. Látszik -. folytatta Tóth László --, hogy a második fél évben az első hat hónapnál kedvezőbb piaci és értékesítési lehetőségekre lehet számítani.
A világméretű acélipari fúziós hullám szakértők szerint a dunai vasművet nem fenyegeti komolyan, méreténél fogva nem jelent célpontot az acélipari óriások számára. A kassai vasműben érdekelt US Steel közelségét, illetve nemrég napvilágot látott, a térségi konkurenciának szánt fenyegetését sem érdemes túlértékelni -. mondták szakmai körökben érdeklődésünkre. A Dunaferr Rt. ugyanis épp méreténél fogva képes olyan piaci réseket kihasználni, amire a nagyok, köztük a kassaiak is, nem tudnak "rámozdulni". Ez némi biztosítékot jelent a hosszú távú életben maradást illetően. Ugyanakkor hosszú távon mindenképp szükségszerű a Dunaferrnél a magasabb feldolgozottságú termékek arányának növelése. Jelenleg ugyanis a magyar acélexport nagyobb részben alacsony feldolgozottságú termékekből áll, miközben a hazai felhasználók jelentős mennyiségben importálnak drága, feldolgozott termékeket.