Kompenzációban kívánja részesíteni a Honvédelmi Minisztérium (HM) azokat a munkaadókat, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy dolgozóik - munkahelyük mellett - önkéntes tartalékos szolgálatot vállaljanak a honvédség számára. Az önkéntes tartalékos szolgálati rendszer célja, hogy a 2005-2006-ra létrejövő, kizárólag szerződéses és hivatásos katonákból álló, professzionális haderő mellett egy felkészült, és rövid idő alatt aktivizálható tartalékosállományt hozzanak létre. A tartalékos szolgálatra jelentkezőknek - rendszeres anyagi ellenszolgáltatás fejében - vállalniuk kell, hogy rendszeres felkészítésben vesznek részt, amely az első évben 25, majd évente 15 nap kiképzést jelentene. Rendkívüli helyzetekben rövid időn belül bármikor a hadsereg rendelkezésére kell állniuk.

Az önkéntes tartalékos szolgálatosok toborzása tavaly novemberben kezdődött meg, de a rendszert az idei évben kezdik el erőteljesebben felfuttatni. Komor Levente, a honvédelmi tárca humánpolitikai helyettes államtitkára elmondta: a HM tervei szerint a tartalékosok létszáma az idén decemberre ezer-ezerötszáz fő között lesz, majd a számot a sorozások megszüntetésével párhuzamosan ötezer-öterezerötszázra emelnék 2005 végéig. Ugyanakkor a megfelelő létszám biztosításához elengedhetetlen, hogy az egyébként civil munkahelyeken dolgozó tartalékosok munkaadói hozzájáruljanak ahhoz, hogy a tartalékos szolgálatot vállaló alkalmazottaikat minden évben több hétig kénytelenek lesznek nélkülözni a katonai kiképzés miatt. Ezt a munkáltatók érdekeltségének megteremtésével lehet biztosítani - fejtette ki Komor Levente. Mint elmondta: az erre vonatkozó tervek egyelőre nem konkretizálódtak. Mindenekelőtt plusz anyagi forrásokat kell biztosítani a védelmi költségvetésnek erre a célra. Az ellenszolgáltatásra vonatkozó részletes javaslat kidolgozása azt követően kezdődhet el, hogy a kormány megtárgyalja és elfogadja a HM által kidolgozott koncepciót az önkéntes haderőre történő áttérés tervezett menetéről. (NIG)