A titok nyitja, hogy pontosan ismerjék a strukturális alapokat és a hozzájuk kötődő szabályokat, s valóban eltökélten törekedjenek a lehetőségek kihasználására - nyilatkozta lapunknak Fabrizio Barca, az olasz gazdasági és pénzügyminisztérium főigazgatója, aki a közelmúltban két európai uniós felkészülési projekt részleteiről tárgyalt Baráth Etele államtitkárral, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalának elnökével. A trükk pedig az, tette hozzá, hogy rendkívül világossá, közérthetővé kell tenni a célkitűzéseket, mert csak így érhető el a maximális közreműködés mind az Európai Unió, mind a hazai érintettek részéről. Felidézte, hogy kezdetben Olaszország számára komoly nehézséget okozott az uniós források hasznosítása, ám mára megtanulták a leckét, és 400 munkatársával együtt megítélése szerint sikeresen látják el feladatukat.

Erre a tapasztalattömegre és a kétoldalú regionális együttműködés több évtizedes hagyományaira alapozva májustól két projekt megvalósítása kezdődik el Olaszország támogatásával, amelyek egyrészt központi és regionális szinten a megyei, kistérségi és települési önkormányzatok szakembereinek képzését, másrészt a helyi szintű projektkészítő képesség javítását szolgálják Magyarországon. Hazánk csatlakozásának sikere számottevően azon múlik, hogy mennyire lesz felkészült az elérhető uniós pénzek hasznosítására, tartják a szakértők. Ennek előmozdítására ajánlotta fel segítségét Itália az említett két projekt révén, amelyek megvalósítására 150 millió forint áll rendelkezésre. Az első, 90 milliós projekt keretében legalább 80 megyei, kistérségi és települési szakember képzésére kerül sor. A másik, 60 milliós projekt konkrét célja, hogy Magyarország számára stratégiai fontosságú területeken (például a vízgazdálkodásban, hulladékkezelésben, városfejlesztésben) megalapozza az EU strukturális alapjaiból támogatható projektek háttér-dokumentációjának elkészítését.