Az általános forgalmi adóról szóló törvénynek az oktatás adómértékére vonatkozó melléklete szerint holnaptól számos oktatási forma kerül a normál, 25 százalékos áfakulcs hatálya alá. Ezért a 2003. június 30-át követő teljesítési időpontok esetében már az áfával növelt számlát kell kiállítani.

Ugyanakkor feltétel nélkül tárgyi adómentes marad a köz- és felsőoktatásnak minősülő oktatás a módosítás hatálybalépését követően is. A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések esetében is adómentes marad az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) meghatározott szakképesítést adó képzés. Nem OKJ-s képzések esetében azonban az adómentesség feltétele, hogy a képzést a felnőttképzési intézmény akkreditáltassa. A felnőttképzési törvény értelmében intézmény- és programakkreditáció egyaránt létezik, azonban az áfatörvény szerinti adómentesség feltétele a programakkreditáció.

Idegen nyelvi képzés esetén az adómentesség további alkalmazhatóságának feltétele, hogy azt a Felnőttképzési Akkreditáló Testület nyelvi szakbizottsága, a nyelvvizsgáztatást pedig a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület akkreditálja.

Nem minősül köz- vagy felsőoktatásnak, akkreditált felnőttképzésnek az oktatónak az oktatási intézmény felé nyújtott szolgáltatása, mivel az pusztán annak résztevékenységét képezi. Ebből következően az oktatók oktatási tevékenységére 2003. július 1-jétől a tárgyi adómentesség nem vonatkozik, így szolgáltatásukat ezen időponttól kezdve 25 százalékos áfa terheli. Ez alól kivételt jelent, ha alanyi adómentességet választottak.

Az áfafizetési kötelezettség azonban csak akkor állhat fenn az oktatásban közreműködőnél, ha a szóban forgó tevékenységet végző személy vagy szervezet áfaalany, vagyis, ha az oktatási intézmény felé az áfatörvény értelmében vett gazdasági tevékenységet valósít meg.

Nem tekinthető az áfatörvény értelmében vett gazdasági tevékenységnek a közoktatási intézmény és az ott nem közalkalmazotti jogviszony és nem munkaviszony keretében foglalkoztatott óraadó tanár közötti munkavégzésre irányuló jogviszony, mivel a tanár számára a munkavégzés helye, időpontja, időtartalma, díjazása kötött, ezek teljes egészében a megbízótól függenek.

Ha azonban az oktató egyéni vállalkozóként vagy gazdasági társasági formában (például bt. vagy kft.) végzi oktatói tevékenységét, áfaalanyisága és - amennyiben nem választott alanyi mentességet - áfafizetési kötelezettsége fennáll. Ennek oka, hogy ezek a státusok a saját nevében folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységet feltételezik.