A cégalapítási feltételeknek csak a már bejegyzett, teljes körű jogalanyisággal rendelkező gazdasági társaság felel meg. Az előtársaság cégalapításra nem jogosult - fejtette ki a Legfelsőbb Bíróság (LB) az alábbi jogvitában.

Egy a cégjegyzékbe még nem vett kft. új társaságot hozott létre. Ennek nyilvántartásba vételét - a kft. kérelmére - a cégbíróság elrendelte. Az ügyészség jogsértőnek találta a bejegyző végzést, és annak hatályon kívül helyezését, illetve a döntés alapjául szolgáló társasági szerződés érvénytelenségének megállapítását kérte a bíróságtól.

Az elsőfokú igazságszolgáltató fórum helyt adott a keresetnek. Úgy foglalt állást: az alapító kft., mivelhogy nyilvántartásba még nem vették, az új cég létrehozásakor csak előtársaságként működhetett. Az pedig - a társasági törvény szerint - korlátozott jogkörrel működő gazdasági forma. Az új vállalkozás tehát nem születhetett meg érvényesen, hiszen azt jogilag még nem létező kft. "alapította". Az elsőfokú határozatot a másodfokú bíróság megerősítette.

A jogerős ítélet ellen az érintett cég felülvizsgálati kérelemmel élt. Az LB-hez benyújtott beadványában az ítélet hatályon kívül helyezését és az ügyészi kereset elutasítását kérte. Azzal érvelt, hogy a döntés sérti a társasági törvény idevágó szabályait. E passzusok nem tartalmaznak olyan előírást, amely megtiltaná, hogy az előtársaság gazdasági társaságot alapítson. Az előtársaságnak csak üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására nincs lehetősége. Gazdasági társaság alapítása pedig nem tartozik az üzletszerű gazdasági tevékenység körébe.

Az LB nem találta megalapozottnak a kérelmet. Megállapította, hogy az ítélet nem jogszabálysértő. Rámutatott arra: cégalapításra gazdasági társaság is jogosult a törvény szerint. Az alperes által hivatkozott paragrafusok azonban a korlátozott működésű előtársaságokra vonatkoznak. Következésképpen a törvényben szabályozott cégalapítási feltételekkel kizárólag a már bejegyzett - és a bejegyzés napjával létrejött - gazdasági társaság rendelkezik, az előtársaság nem - hangsúlyozta az LB. (MKK)