A 2004-es évben egyre több olyan hitelprogramot nyitottak meg, amelyek segíteni kívánták a pályázati úton elnyerhető viszsza nem térítendő támogatások igénybevételét, rugalmasan járultak hozzá a sajáterő-részhez és a megvalósítási folyamatok előfinanszírozásához. Ezúttal egy újabb hitellehetőséget, az Econova programot mutatjuk be.

A hitelkonstrukció célja: a versenyképesség növelését szolgáló, modernizációt, technológiafejlesztést végrehajtó magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások beruházásainak finanszírozása hosszú lejáratú forrásokkal.

Keretösszeg: tízmilliárd forint. A hitel felhasználható telephely-létesítéshez, -bővítéshez vagy -korszerűsítéshez, tárgyieszköz-beszerzéshez, immateriális javak beszerzéséhez. Nem fordítható viszont más kölcsön kiváltásra, üzletrész, részvény vagy forgóeszköz megvásárlására. A hitel a különböző beruházásokhoz többször is igényelhető, de az összes felvett hitel együttesen nem haladhatja meg a 250 millió forintot, illetve a támogatástartalom - bármely három év vonatkozásában - nem haladhatja meg a százezer eurónak megfelelő forintösszeget.

Kamat: 1. kamatcsökkentéses verziónál "tőke + 1 éves kamatok 100 százaléka" biztosítéki elvárásokkal: 3 hónapos Euribor + legfeljebb évi 3,25 százalék; 2. biztosítéki elvárás "tőke + 1 éves kamatok 75 százaléka" verziónál: 3 hónapos Euribor + legfeljebb évi 4 százalék.

Hitelfelvevői kör: a jogszabályi előírások (2004. évi XXXIV. törvény) szerint kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, amelyeknél a foglalkoztatottak száma a száz főt nem haladja meg.

Finanszírozási feltételek: a vállalkozásnak értékelhető üzleti terve kell legyen, és jogszabályi rendelkezések szerint működjön.

A finanszírozásból kizártak:

>> azok a gazdasági társaságok, amelyek nincsenek cégbíróságon bejegyezve,

>> azok a vállalkozások, amelyeknek 60 napon túli lejárt és át nem ütemezett köztartozásuk van,

>> 60 napon túli lejárt hiteltartozásuk van,

>> többségi (vagy többségi szavazati jogú) tulajdonosai által többségi tulajdonban lévő korábbi cégei, kapcsolt vállalkozásai ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult a hitelkérelem benyújtását megelőző öt évben,

>> negatív a saját tőkéje,

>> a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyek nem állnak rendelkezésre,

>> nem részesülhetnek támogatásban a külföldre irányuló szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, a mezőgazdasági, illetve halászati termékeket előállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

Legfeljebb a nettó beruházási érték 75 százaléka kapható meg hitelként, a kötelező saját erő pedig legalább a nettó beruházási érték 25 százaléka. A saját erőbe nem számítható be az államháztartás más alrendszereiből kapott támogatás.

Hitelbírálati díj:

>> legfeljebb 150 millió forint tőkeösszegű hitelkérelem benyújtásakor legfeljebb 50 ezer forint + áfa

>> 150 millió forint tőkeösszeget meghaladó hitelkérelem benyújtásakor pedig legfeljebb 200 ezer forint + áfa

Futamidő: szerződéskötést követő legalább 4 év, legfeljebb 10 év az üzleti tervhez igazodóan.

Végső lejárat: 2015. november 30.

A támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a nyújtott támogatás támogatástartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról a támogatás nyújtója (MFB Rt.) adja ki.

A hitelintézet belső szabályzata alapján a fedezeteknek el kell érnie

>> a kamatcsökkentéses verzió esetén a tőke + 1 éves kamatok 100 százalékát

>> a csökkentett biztosítéki elvárásos verzió esetén a tőke + 1 éves kamatok 75 százalékát.

A refinanszírozási kölcsönre vonatkozó jóváhagyások meghozatalának legkésőbbi időpontja: 2005. december 31.

További információért hívja a 06-1-344-5566 telefonszámot és keresse az Árindex Kft. forráskombinációs részlegének munkatársait, Gulyás Andreát, illetve Varga Attilát.