Elégedetlenek a munkabiztonsági felügyelők a kis-és közepes vállalatok munkavédelmi intézkedéseivel, ráadásul míg több cégnél modern technológiával és biztonságos eszközökkel dolgoznak, addig más vállalatok elavult védőberendezést használnak, munkavédelmi dokumentáció nélkül. Szakemberek szerint többek között a technológiai utasításokra, és az egyéni védőeszközök meghatározásaira sem ügyelnek a cégek, ezen kívül a veszélyesnek minősülő gépek üzembe helyezésére, időszakos biztonsági felülvizsgálatára vonatkozó előírásokat is hiányosan teljesítik. Úgy vélik, a cégeknek nem kiskapukat kellene keresniük, hanem az ellenőrzésről és a problémák megoldásáról kellene gondoskodniuk. Azonban a dolgozók közül is sokan, feleslegesnek tartják a munkavédelmi előírásokat, egészen a baleset bekövetkeztéig, amelyeket többször ki sem vizsgálnak, sőt, be sem jelentenek. A szakemberek arra is rámutattak, hogy a munkavédelem oktatása Magyarországon kevés óraszámban, ráadásul alacsony színvonalon zajlik. VGO