Cégvilág

Megbízás, utasítási jog

A megbízó korlátlan utasítási joga a megbízott tevékenységének ellátására vonatkozik. A megbízási szerződés egyéb kikötéseit, így a díjazásra vonatkozó megállapodást egyedi utasítással nem módosíthatja – szögezte le a Legfelsőbb Bíróság (LB) a következő jogvitában.

Az ügy felperese üzleti vezetői tevékenységre kötött megbízási szerződést az alperessel. Néhány év múlva megbízója jogellenesen átcsoportosította az ő üzleti csoportjába tartozó üzletkötők egy részét. Emiatt csoportjának eredményessége, következésképpen az ő felüljutaléka is csökkent. Mintegy 20,5 millió forint kártérítés megítélését kérte a bíróságtól. Az elsőfokú igazságszolgáltató fórum megalapozottnak találta a követelését. A felperes az átirányított ügynökök közül többnek az alkalmazásában is közreműködött, így azokat – az idevágó vezérigazgatói utasítás értelmében – nem lehetett volna áttenni másik csoportba – mutatott rá. Az alperes terhére rótta fel azt is, hogy az nem értesítette írásban a felperest az átszervezésről és annak indo-

kairól. Az intézkedés tehát jogellenes volt, s ez megalapozza az alperes kártérítési felelősségét – mondta ki a bíróság.

A másodfokú bíróság megváltoztatta az ítéletet. Döntését a megbízót megillető korlátlan utasítási joggal magyarázta. E szerint az alperes nem visszaélésszerűen gyakorolta az átszervezés jogát.

Az ügyet felülvizsgáló LB kifejtette: az alperes – az üzleti vezetőkre is kiterjedő hatályú, vezérigazgatói utasításban közzétett – érdekeltségi rendszerében előnyt jelentett minél nagyobb számú üzletkötő toborzása és szakmai kiképzése. A vezérigazgatói utasítás értelmében az üzleti vezető, így a felperes közreműködésével alkalmazott üzletkötőket nem lehetett másik üzleti vezetőhöz rendelni. Így az átszervezés – miként azt az elsőfokú bíróság megállapította – jogellenes volt. Ez az intézkedés nagymértékben csökkentette a felperes díjazását. Az alperes korlátlan utasítási joga – a Ptk.-ból és magából a szerződésből is levezethetően – csak a felperes tevékenységére terjedt ki. Az alperes a megbízási szerződést megszegte, az így okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik – mondta ki az LB. KK

Új szabályok

A nyugellátásokról (MK, 2006/141. sz.)

A pénzforgalmi szolgáltatásokról (MK, 2006/141. sz.)

A lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról (MK, 2006/142. sz.)

A pénzforgalmi szolgáltatásokról (MK, 2006/141. sz.)

A lakosság energiafelhasználásának szociális támogatásáról (MK, 2006/142. sz.)-->

Kapcsolódó cikkek