Az Agrárinnovációs Vidék- és Területfejlesztési Kht. 2000. május 12-én megbízási szerződést kötött Simon László vállalkozóval "stratégiai tanácsadói" feladatok ellátására. Az Agrárinnovációs Kht. az FVM-mel kötött közhasznú szerződés alapján (aláíró Torgyán József miniszter) jogosult a vidékfejlesztési célelőirányzat (vfc) pályázati rendszerének kidolgozására és a pályázatok elbírálására. Az Agrárinnovációs Kht. tanácsadói megbízása szerint Simon László minden adatot "haladéktalanul, maradéktalanul és hiánytalanul" megkap a minisztériumtól. A szerződés gyakorlatilag az Agrárinnovációs Kht. informális irányításával ruházta fel a tanácsadót: az állami cég Simon László tudomása nélkül még szerződést sem köthet. A kht. által meghirdetett pályázatok elbírálása nem nyilvános, a döntésekről sem a kht., sem a minisztérium nem ad információt.
A Világgazdaság birtokába jutott cégháló szerint Simon László egyik vezetője volt annak a vállalatbirodalomnak, amelyhez több tucat társaság tartozott. A "stratégiai tanácsadó" korábban tulajdonosa és ügyvezetője volt a mezőgazdasági nagykereskedelemmel, valamint gabona-, vetőmag- és takarmány-nagykereskedelemmel foglalkozó IHC Holding Kft.-nek és a hasonló tevékenységi körrel bíró Simon László és Társa Kft.-nek (amely később az Anilázs Kft. nevet vette fel, és Simon László felesége vezette).
A cégcsoport zászlóshajói a Besnyői u. 13. szám alatt működtek, közülük a legjelentősebb az Európa-Ltd. Kft. volt, amelyet egy beolvadás után felszámoltak. (A Besnyői utcai irodák adásvételével kapcsolatos dokumentumokat Torgyán Attila ügyvéd ellenjegyezte.) Az Európa-Ltd. Kft. ügyvezetői Simon László, Pákh Imre, Rovt Alexander és Lévai Tibor voltak. A felügyelőbizottság tagja volt Galántai György és Csipka Szilvia vállalkozó, akik neve az ügyvezetőkével együtt -- különféle tisztségekben -- több tucat (mezőgazdasági tevékenységet is folytató) cégben fordult elő. Egy birtokunkba jutott ábra szerint a szálak csaknem száz céghez vezetnek.
A mezőgazdasági tevékenységre bejegyzett Hungarofert--2000 Kft. tulajdonosai például ukránok, ügyvezetője Galántai György volt. Lévai Tibor vezeti a gépjárművek üzemanyag-nagykereskedelmével és mezőgazdasági kereskedelemmel is foglalkozó Pozitív Plusz Kft.-t, és orosz társakkal közösen ügyvezetője a Woodbridge Kft.-nek. A Holiday Trading Kft.-ben egyaránt megfordult Simon László, Pákh Imre és Galántai György. A felügyelőbizottság tagjai voltak: Lévai Tibor, Hóka Mihály és Hóka Ernő. A Hóka fivérek amerikai magyarok, akik az 1994-es választásokra nyomdát ajándékoztak a Független Kisgazdapártnak.
A cégbirodalom egyes csoportjai fakereskedelemben, számítástechnikában, gabonakereskedelemben, ingatlanfejlesztésben és olajkereskedelemben érdekeltek. Ez utóbbi irányzathoz tartoznak a -- Torgyán József által favorizált -- biodízelprogram egyes résztvevői. A céghálózat egyik tagja, az Inter-Tram Kft. több mint egymilliárdos biodízel-beruházás kiegészítő támogatására csaknem 100 millió forintot nyert el a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács pályázatán (a tanácsban az FVM-miniszter képviselője Balogh Gyula megyei kisgazda elnök). A cég megbízottai egy parlamenti képviselőnek úgy nyilatkoztak, hogy folyamatban van az FVM-mel kötendő szerződés előkészítése is a milliárdos beruházás költségeinek 50 százalékos finanszírozására. Torgyán József az Inter-Tram Kft. telephelyén, a Góczi-tanyán ült fel először a biodízel hajtotta traktorra. A cég képviselői, Góczi Attila és Góczi István megjelentek a Sib-Oil Kft.-ben, korábban a Szatmári Konzervgyár Kft.-ben és máshol is.
A cégcsoport meghatározó ukrán--orosz érdekeltséggel bír, mivel Simon László legfontosabb üzlettársa, Pákh Imre családja évtizedekig élt a Szovjetunióban. Pákh Amerikában élő kárpátaljai magyar, aki Simon Lászlóval évek óta üzleti kapcsolatban áll. A Pákh család a hetvenes években tudta elhagyni a brezsnyevi Szovjetuniót, és Magyarországon keresztül Amerikába költözött. A famíliának műtrágyagyára van a FÁK-országokban, és a volt szovjet piac és az USA közötti kereskedelemre specializálódtak. Kisgazdapárti források szerint "Simon Pákh embere", aki ügyvezetőként dolgozott Pákh cégeiben. Pákh és Simon érdekeltségeiben számos ukrán és orosz vállalkozó jelenik meg. Ez akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet, mivel Pákh Imre szintén Torgyán József tanácsadói köréhez tartozik, utazásaira is gyakran elkíséri a minisztert. (Keller László MSZP-s képviselő egy ízben emiatt kérdést is intézett Torgyán Józsefhez a parlamentben, Kivel utazik Ön együtt? címmel).
A Pákh család régi támogatója a Független Kisgazdapártnak, és baráti kapcsolatot ápol a párt elnökével. Pákhék környezetéből származó információink szerint Pákh Imre évente nyaralni viszi a januári hónapokban Torgyán Józsefet: az egzotikus utakra Simon László is rendszeresen elkísérte a kisgazda elnököt. A baráti társaság járt már Floridában, Puerto Ricóban, a Bahamákon, legutóbb pedig a Holland-Antillákon. (Ez utóbbiról fotó is megjelent egy magazinban, ahol Simon László helyett tévedésből Atyánszky György nevét írták a kép alá.)
A Pákh család támogatása nem csupán önzetlenségből fakad. Tóth Judit, a 24. Óra című hungarista lap Montrealban élő főszerkesztője Szemenyei-Kis Tamás társszerkesztőnek 1997-ben ezt írta: "A Pákh családnak nagyobb üzleti vállalkozásai vannak otthon, s nem mindegy nekik, hogy kik vezetik a kormányt. Úgy gondolják, hogy a következő választásokat Torgyánnak kell megnyernie ahhoz, hogy a vállalkozásaik ne menjenek tönkre" (a Pákh család anyagilag támogatta a nyilasok által alapított hungarista mozgalmat és a 24. Órát. Tóth Judittól a Pákh család azt kérte, hogy üzleti érdekeik miatt ne támadja Torgyánt). Timár György (FKGP) képviselő, aki egy ideig Ligetvári Ferenc környezetvédelmi miniszter tanácsadója volt, lapunknak elmondta: a minisztériumban kapott olyan százmilliós pályázatokat véleményezésre, amelyekről azt mondták, hogy különös figyelmet érdemel, mert Pákh Imre és Simon László érdekeltségébe tartozik.
Simon László tanácsadói szerződése szerint stratégiai információkhoz juthat, véleményezheti a költségvetési pénzek elosztásához kapcsolódó szakmai programot, részt vehet az állami támogatással megvalósuló projektek értékelésében, és Torgyán József külföldi útjain állami pénzen képviseli "a megbízót" -- az említett cégbirodalommal és a Pákh-féle ukrán--orosz kapcsolatokkal a háttérben. A közpénzekhez kapcsolódó tevékenysége a nyilvánosság minimális ellenőrzése nélkül zajlik. Mindezért Simon László még pénzt is kap: fél évre 1,4 millió forintot.
Simon László nemcsak az Agrárinnovációs Kht. tanácsadója, hanem az állami tulajdonú GMS 96 Gabona, Malom és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója is volt, jelenleg ugyanitt tanácsadó. A cég a Concordia Közraktár Rt. tulajdonában van. A szintén stratégiai fontosságú közraktározási rt. is a Simon--Pákh lobbi befolyása alá került: a kormányváltás után az FVM tulajdonában álló Concordia Rt. vezérigazgatója Korompai Nicolette, Simon László élettársa lett, akit Simon és Pákh javaslatára neveztek ki (annak ellenére, hogy az előírt szakmai gyakorlattal nem rendelkezett). A cég általános vezérigazgató-helyettese Schrötter Leó, Torgyánné Cseh Mária unokatestvére lett.
A GMS 96 Kft. a Concordia Rt. megbízásából a budapesti árutőzsdén tevékenykedik, és egyebek mellett a -- piacszabályozási céllal -- felvásárolt gabonakészletek értékesítésével foglalkozik. Simon László az FVM-ből rendelkezhet azokkal az információkkal, amelyek a tőzsdei és gabonapiaci mozgásokat befolyásolják, vagy az árakra hatással bíró folyamatokat maga is elindíthat. A felvásárolt gabonakészletek értékesítésével kapcsolatban a Világgazdaság korábban próbált információkat szerezni, de a GMS 96 Kft. és a Concordia Rt. is elzárkózott a felvilágosítástól.
Simon László és Pákh Imre támogatásával az Agrárinnovációs Kht. mintájára területi kht.-k jönnek létre, melyek az FVM pénzeit (milliárdokról van szó) közvetítenék a régióknak. Eddig két ilyen "közhasznú" társaság alakult: az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Keleti Hármashatárszeglet Kht. (a felügyelőbizottság tagja Balogh Gyula szabolcsi kisgazda elnök), és az Észak-magyarországi Gazdaságfejlesztési Kht., melynek vezetője Dobos Ferenc, az FKGP B.-A.-Z. megyei elnöke. A Magyar Hírlap múlt csütörtöki információi szerint a Keleti Hármashatárszeglet Kht. érdemi munkát még nem végzett, de 15 millió forintot már kapott biomassza-áramtermelés címén, amiről a társaság egyes tagjai sem tudnak.
Az Agrárinnovációs Kht. 1999. december 1-jén tanácsadói szerződést kötött Dobos Ferenc vállalkozóval, az Északtej Rt. tulajdonos-elnökével is: a "fejlesztési kht.-k támogatása" alprogramban vezetői feladatokat kell ellátnia. Munkakörébe tartozott az Észak-magyarországi Gazdaságfejlesztő Kht. létrehozása. Dobos ezt úgy tette meg, hogy a társaságba bevonta saját eladósodott cégeit. Nagy Zoltán, az FKGP B.-A.-Z. megyei szervezetének alapító tagja korábban azt mondta: Dobos azzal szervezte a tagokat a kht.-be, hogy egymilliárd forint támogatást kapnak az FVM-től, s abból a kht.-be tömörült cégek részesednek.