Az Ab jövő heti ülésén kezdi el a sajtóval kapcsolatos előírásai miatt bírált, úgynevezett lex Répássy tárgyalását, s a tervek szerint az idei évben megkezdődhet az eutanáziáról szóló beadvány megvitatása is -- közölte Németh János. Az alkotmánybírák elnöke a testület tegnapi tájékoztatóján elmondta: az Ab-nak az idei évben sikerült felszámolnia korábbi ügyhátralékának jelentős részét, s a kegyes halállal kapcsolatos 1993-as beadvány ügye azért húzódott el ennyire, mert az Ab indítványkiegészítést rendelt el, amit csak az idén májusban kaptak meg. Ugyanakkor problémát jelent, hogy a hivatal így sem tudja kellő időben megtárgyalni valamennyi konkrét időponthoz kötött beadványt, ráadásul 2001 első hét és fél hónapjában -- az előző évek csökkenésével szemben -- lényegesen több beadvány érkezett az ob-hez, számuk az év végéig elérheti az 1500-at.
Ezen az Ab-ról szóló új törvény változtathatna, amely ideiglenes intézkedési joggal ruházná fel az alkotmánybírákat -- fejtette ki Németh János. A törvényjavaslat értelmében az Ab-nak lehetősége lenne arra, hogy "a nagy valószínűséggel alkotmányellenesnek látszó" jogszabályok s egyéb rendelkezések alkalmazását a későbbi végleges döntés meghozataláig felfüggessze. A testület jogkörének bővítését jelentené a jogegységi döntések felülvizsgálatának lehetősége is, ugyanakkor megszűnne az a jogosítványa, hogy mulasztásos alkotmánysértés, illetve nemzetközi szerződésbe ütközés felmerülése esetén írásbeli indítvány nélkül, hivatalból indítson eljárást.
A törvényjavaslatot kidolgozó igazságügyi tárca még tavaly szeptemberben benyújtotta az Országgyűlés elé a tervezetet, azonban nincs reális esély az elfogadására ebben a kormányzati ciklusban. Ezzel kapcsolatban Vastagh Pál szocialista képviselő a Világgazdaságnak elmondta: a jelenlegi politikai légkörben az MSZP -- az EU-integráció miatt szükséges jogszabályon kívül -- nem járul hozzá a kétharmados törvények módosításához.