BUX 41,779.48
+0.74%
BUMIX 3,950.99
+1.32%
CETOP20 1,976.81
+0.33%
OTP 9,904
-3.75%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
+1.14%
-0.61%
ZWACK 17,050
0.00%
0.00%
ANY 1,620
+1.25%
RABA 1,180
+2.16%
-4.29%
-0.24%
+6.16%
-0.92%
OPUS 188.8
+2.61%
+11.11%
-0.74%
0.00%
+2.74%
OTT1 149.2
0.00%
+3.54%
MOL 2,700
-0.59%
0.00%
ALTEO 2,390
+1.70%
-9.09%
+0.40%
EHEP 1,590
+4.95%
0.00%
+0.64%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
-1.20%
0.00%
0.00%
SunDell 41,600
0.00%
-0.47%
0.00%
+1.48%
+5.71%
+4.38%
+2.48%
GOPD 12,700
0.00%
OXOTH 3,740
0.00%
+4.09%
NAP 1,190
+1.54%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Közélet

Egy képviselő több lábon áll

Pozíciók. Az országgyűlési képviselők legfeljebb 10-15 százaléka él csupán a tiszteletdíjából, illetve a költségtérítéséből, s ez nem véletlen, hiszen meglehetősen keveset keresnek, és ez még akkor is igaz, ha a költségtérítésre vonatkozó szabályok meglehetősen „rugalmasak”. Táblázatainkban csak azokat tüntettük fel, akik önkormányzati (helyi, megyei, fővárosi) tisztségeket látnak el, illetve céges érdekeltségeik vannak (kft.-k, kht.-k, zrt.-k, bt.-k, szövetkezetek, egyéb társaságok résztulajdonosai, tisztségviselői). Ezenkívül nagyon sokan oktatnak – főleg felsőoktatási intézményekben –, végeznek tanácsadói, kutatói, ügyvédi munkát, írnak cikkeket, könyveket, illetve más testületek tagjaként jutnak tiszteletdíjhoz. Vannak olyanok is, akik a pártjukban is dolgoznak, s kapnak érte pénzt, megint mások nyugdíjasok. Előfordul, hogy valaki a főfoglalkozását űzi részállásban, sőt olyanok is akadnak, akik ingatlanokat adnak bérbe különféle gazdasági társaságoknak. S persze külön kategóriát alkotnak azok a koalíciós honatyák, akik tagjai a kormánynak.
Az új összeférhetetlenségi törvény – bár a részletekről még vita folyik – elsősorban az önkormányzati tisztségekre vonatkozik majd, ez pedig érzékenyen érint nagyon sok képviselőt mind a koalíciós, mind az ellenzéki oldalon. Míg például 1994-ben csak 16 polgármester ült az országházi padsorokban, most – az alpolgármesterekkel együtt – 85-en vannak. Csaknem 50 honatya egyben városatya is, s népszerű foglalatosság a megyei, fővárosi közgyűlési tagság, elnöki, alelnöki pozíció is, több mint félszázan dolgoznak itt. De minden pártban akadnak olyan álláshalmozók, akik az országgyűlési munka mellett két önkormányzati testületben is helyt állnak. Ebben is a két nagy párt vezet: az MSZP-nek és a Fidesznek is hét-hét jolly jokere van, de akad két SZDSZ-es és egy MDF-es is. Táblázatunkból kiderül, hogy ez nem rossz bolt, hiszen egy megyei jogú város polgármestere, illetve a megyei közgyűlés elnöke 5-600 ezer forinttal lehet gazdagabb havonta, s a legkisebb települések első embere is 250-330 ezer forint körül keres.

Mivel nem foglalkozhat egy honatya a parlamenti munkáján kívül?

Közjogi és hivatali összeférhetetlenség

Köztársasági elnök

Az Alkotmánybíróság tagja

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, országgyűlési biztos

Az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese, számvevője

Bíró

Ügyész

Államigazgatási szerv dolgozója (a kormány tagjai és a politikai államtitkárok kivételével)

Fegyveres erők hivatásos állományú tagja

Rendőrség, rendészeti szervek hivatásos állományú tagja

Országgyűlés, köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az ÁSZ, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatali szervezetének alkalmazottja

Az MNB elnöke, alelnöke, ügyvezető igazgatója, igazgatóságának tagja

Az ÁPV Rt. alkalmazottja, illetve igazgatóságának vagy felügyelőbizottságának tagja

A Közbeszerzések Tanácsának tagja, közbeszerzési biztos

Az Országos Munkaügyi Tanács munkavállalói, illetve munkaadói oldalának képviselője

Az Országgyűlés elnöke, alelnöke, jegyzője és az országgyűlési bizottsági tag nem lehet miniszterelnök, miniszter vagy politikai államtitkár

Európai parlamenti képviselő

Gazdasági összeférhetetlenség

Állami, önkormányzat által alapított vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának (it) vagy vezető testületének és fb-jének a tagja

A szavazati jogok tíz százalékát meghaladó állami tulajdoni és önkormányzat teljes vagy többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság (gt), illetve az ilyen társaság által alapított gt vezető tisztségviselője, it-jének, igazgatóságának vagy vezető testületének, fb-jének tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője

Privatizált gazdálkodó szervezetnél – a privatizációt követő két éven belül – vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes, it- vagy vezető testületi és fb-tag

Hitelintézet, biztosítótársaság, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, lakás-takarékpénztár, nyugdíjbiztosító pénztár vezető tisztségviselője, it-jének vagy vezető testületének, fb-jének tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője

A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó szervezettel – a törvény hatálya alá tartozó beszerzések teljesítésére irányuló – szerződéses viszonyban álló gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, fb-tagja, valamint a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője

A képviselői mandátum fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított két évig koncessziós társaság vezető tisztségviselője, fb-tagja, valamint a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője

Köztársasági elnök

Az Alkotmánybíróság tagja

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, országgyűlési biztos

Az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese, számvevője

Bíró

Ügyész

Államigazgatási szerv dolgozója (a kormány tagjai és a politikai államtitkárok kivételével)

Fegyveres erők hivatásos állományú tagja

Rendőrség, rendészeti szervek hivatásos állományú tagja

Országgyűlés, köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, az ÁSZ, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa hivatali szervezetének alkalmazottja

Az MNB elnöke, alelnöke, ügyvezető igazgatója, igazgatóságának tagja

Az ÁPV Rt. alkalmazottja, illetve igazgatóságának vagy felügyelőbizottságának tagja

A Közbeszerzések Tanácsának tagja, közbeszerzési biztos

Az Országos Munkaügyi Tanács munkavállalói, illetve munkaadói oldalának képviselője

Az Országgyűlés elnöke, alelnöke, jegyzője és az országgyűlési bizottsági tag nem lehet miniszterelnök, miniszter vagy politikai államtitkár

Európai parlamenti képviselő

Gazdasági összeférhetetlenség

Állami, önkormányzat által alapított vállalat vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának (it) vagy vezető testületének és fb-jének a tagja

A szavazati jogok tíz százalékát meghaladó állami tulajdoni és önkormányzat teljes vagy többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság (gt), illetve az ilyen társaság által alapított gt vezető tisztségviselője, it-jének, igazgatóságának vagy vezető testületének, fb-jének tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője

Privatizált gazdálkodó szervezetnél – a privatizációt követő két éven belül – vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, igazgató, igazgatóhelyettes, it- vagy vezető testületi és fb-tag

Hitelintézet, biztosítótársaság, önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, lakás-takarékpénztár, nyugdíjbiztosító pénztár vezető tisztségviselője, it-jének vagy vezető testületének, fb-jének tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője

A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó szervezettel – a törvény hatálya alá tartozó beszerzések teljesítésére irányuló – szerződéses viszonyban álló gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, fb-tagja, valamint a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője

A képviselői mandátum fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított két évig koncessziós társaság vezető tisztségviselője, fb-tagja, valamint a gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője -->

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek