BUX 40,013.08
+1.29%
BUMIX 3,783.78
-0.06%
0.00%
OTP 8,580
+1.92%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ZWACK 18,200
-1.09%
0.00%
ANY 1,585
0.00%
RABA 1,090
-0.91%
0.00%
-0.76%
0.00%
+0.48%
OPUS 171.6
+0.35%
-6.79%
-1.12%
0.00%
+1.58%
OTT1 149.2
0.00%
0.00%
MOL 2,944
+1.10%
+2.70%
ALTEO 2,380
-0.83%
0.00%
-0.30%
EHEP 1,250
-4.94%
+0.84%
+0.77%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
+1.33%
0.00%
0.00%
SunDell 42,000
0.00%
0.00%
+0.75%
+5.26%
0.00%
-1.05%
0.00%
GOPD 12,900
0.00%
OXOTH 3,700
0.00%
-0.43%
NAP 1,260
0.00%
0.00%
-14.71%
Forrás
RND Solutions
Közélet

A MIÉP-Jobbik nem számolt el az állami támogatásokkal?

Az Állami Számvevőszék szerkesztőségünkbe eljuttatott közleménye szerint a MIÉP-Jobbik pénzügyei meglehetősen tisztázatlanok.

A MIÉP-Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-tól jogosult rendszeres költségvetési támogatásra, az ÁSZ első alkalommal vizsgálta gazdálkodásának törvényességét.

A párt a 2006. és 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvények alapján 22,1 millió Ft, illetve 37,9 millió Ft állami támogatást kapott. A Párt a 2006. évi országgyűlési képviselő-választásokra 12,4 millió Ft jelöltarányos költségvetési támogatásban részesült, elszámolási kötelezettséggel, amelynek teljesítését nyilatkozatkérésre sem igazolták. Az alapszabály rendelkezése ellenére a közgyűlés nem állapított meg tagdíjfizetést, így ilyen jogcímen bevétele nem volt a Pártnak.

A Párt a 2006. és 2007. évi pénzügyi beszámolóit nem készítette el, így a párttörvényben előírt határidőben és formában, a Magyar Közlönyben sem tette közzé.

A számviteli szabályozásban elmulasztották a törvényi összhang megteremtését, valamint nem vették figyelembe a gazdálkodási sajátosságokat. A számviteli politikában a párttörvény előírásait figyelmen kívül hagyva szabályozták a beszámoló összeállítását, nem rendelkeztek a zárlati feladatokról, nem határozták meg az egyéb bevételek fogalomkörét, a működési, a politikai és egyéb kiadások ismérveit.

A számviteli politikához kapcsolódó szabályzatok közül nem került sor a pénzkezelési szabályzat számviteli törvény módosításával összhangban álló aktualizálására. A leltározási szabályzat a pénzeszközök leltározási feladatait nem rögzítette. Az értékelési szabályzatot csak az egyik társelnök írta alá, így az nem tekinthető hatályosnak. A számviteli politikában rögzített kettős könyvvitelhez a törvényi előírás ellenére számlarendet nem készítettek.

A kettős könyvviteli nyilvántartás vezetéséről, a könyvviteli zárlat végrehajtásáról, a számviteli törvény és a számviteli politika rendelkezése ellenére a Párt a vizsgált időszakban nem gondoskodott.

A 2006-2007. évi időszak könyvvezetési feladatait utólag, megbízási szerződés alapján külső vállalkozó végezte el, azonban a főkönyvi könyvelés valódiságát a Párt társelnökei feladatkörében nem biztosították, mivel 2006. évben 46%-ban, 2007. évben 97%-ban a könyvelés alapjául szolgáló bizonylatok nem minősültek hitelesnek.

A készpénzforgalomról szabálytalanul időszaki pénztárjelentést nem vezettek, bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat nem állítottak ki, rendszeres pénztárzárlatot nem végeztek. A banki forgalom kivonatainak 2006-ban háromnegyede, 2007-ben teljes köre hitelesítés nélküli fénymásolat volt. Mindezek következtében a pénzkészlet záró állományának valódisága nem volt igazolt.

A bizonylati elv és fegyelem érvényesüléséhez a Párt nem szabályozta bizonylati rendjét, a pénzkezelés szabályszerűségéhez nem jelölte ki a kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosultak körét. A szabályozási hiányosságból fakadóan nem teljesült a számviteli törvényben meghatározott feldolgozási rend, nem tettek eleget a bizonylatolás alaki és tartalmi, valamint a szigorú számadási kötelezettség követelményeinek. A Párt nem tartotta be a bizonylatok megőrzésére vonatkozó számviteli törvényi előírásokat sem, mivel nem tudta eredetben bemutatni a bank- és készpénzforgalom könyvelési bizonylatait.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek