Ahogy azt pénteken a VG is megírta, több magyarországi felsőoktatási intézmény védettségi igazolványhoz köti a kollégiumaiba történő beköltözést. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság korábban több tájékoztatójában és állásfoglalásában kifejtette, hogy a koronavírus elleni védettség ténye, illetve annak hiánya egészségügyi adatnak, így különleges adatnak minősül, amely adatok jogszerű kezelésének feltételrendszerét az általános adatvédelmi rendelet, valamint az azt kiegészítő magyar jogi rendelkezések határozzák meg.

Fotó: Róka László / MTI

Az úgynevezett kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés jogszerűségének tipikusan alapvető feltétele, hogy azt uniós vagy tagállami jogszabály kifejezetten elrendelje. Ilyen jogszabályi rendelkezéseket tartalmaz például a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet is (rendezvények látogatásának szabályai).

Mivel jelenleg nincs hatályban olyan jogszabályi rendelkezés, amely a koronavírus elleni védettség tényének igazolását a kollégiumi férőhelyek igénybevételének feltételeként írja elő, és ezen adatkezelés vonatkozásában a hatóság álláspontja szerint az érintett hozzájárulásának önkéntessége sem állapítható meg.

Emiatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint hazai felsőoktatási intézmények a kollégiumi elhelyezés feltételeként a koronavírus elleni védettség tényének igazolását jogszerűen nem kérhetik a hallgatóiktól.