Matematikából is szövegértésből is rosszabbul teljesítettek a diákok 2021-es kompetenciamérés során. Jellemzően 20-30 ponttal csökkentek az átlagos pontszámok - ez derül ki a részletes több mint 100 oldalas jelentésből, amit az Oktatási Hivatal hozott nyilvánosságra. 

2021.05.26. Szekszárd Szekszárdon a Baka István álltalános iskolában is megírták a 6. osztályos gyerekek az országos kompetenciamérést.  Fotó: Makovics Kornél MK Tolnai Népújság
Fotó: Makovics Kornél / Tolnai Népújság

Tavaly a tizennyolcadik kompetenciamérésben 445 fenntartó 3033 intézményének 4299 feladatellátási helye vett részt. 

A 6., a 8. és a 10. évfolyamon közel 255 ezer tanuló töltötte ki tesztfüzeteket, a felmérés egyébként 2020-ban a pandémia évében elmaradt, mivel akkor a koronavírus-járvány miatt tantermen kívüli, digitális oktatás volt jellemző az iskolákban - emelték ki a tanulmány készítői.

Matekot és szövegértést mértek

Matematikából a 6. évfolyamon az átlageremény 1468 pont volt, a 2019-es 1495 ponthoz képest, a 8. évfolyamon 1609 pont a két évvel korábbi 1624 ponthoz képest a 10. évfolyamon pedig 1653 átlagpontos teljesítményt nyújtottak a diákok a korábbi 1670 ponthoz képest. 

A szövegértésben a  6. évfolyamon 1478 pontot értek el a diákok a korábbi 1499-hez képest, 8. évfolyamon 1590 pontot teljesítettek a 2019-es 1608-hoz képest a 10. évfolyamon 1651 pont lett az átlagpontszám, ami tízpontos csökkenésnek felel meg, a 2019-es tesztereményekhez képet. 

A szakértők a gyengüléssel kapcsolatban kiemelték: 2019-ben matematikából és szövegértésből egyaránt az elmúlt tágan vett évtized legjobb tanulói átlageredményei születtek a 8. és 10. évfolyamon is, ezért érdemes az eredményeket az utóbbi évek átlageredményével is összevetni. A 10. évfolyamosok eredményeinél csak a 2019-esek voltak jobbak, tehát ez a járvány ellenére jobb az átlagnál; a 8. évfolyam szövegértés eredménye hasonlóan jó, míg matematikaeredmények inkább az eddigi eredmények középső harmadában helyezkednek el. A 6. évfolyamosok eredménye matematikából az előző 12 év átlagában 1492,6 pont volt, a 2021-ben pedig 1468 pontot értek el - írták az elemzésben a szakértők.

Szövegértés terén az előző 12 év átlaga 1488,6 pont volt , tavaly az eredmény 1478 pontra csökkent. Mint írják, a megelőző 12 év átlaga és a 2021-es eredmény közötti különbség 0,7- 1,7 százalékos eltérést mutat, a statisztika eszközeivel nézve a szórás 5-10 százalékot jelent.

A tanulmányban kitérnek rá, hogy hasonló mértékű gyengülés volt már a kompetenciatesztek történetében, 2008-2009 között a 10. évfolyamosok matematika teljesítménye csökkent hasonlóképpen. 

A területek szerint vizsgálva az átlageredmények azt mutatják, hogy elsősorban a Nyugat-Dunántúl és a Közép-Magyarország régió teljesített jól, Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régió pedig lemorzsolódott. A jelentés kitért arra is, hogy a Budapesten tanuló diákok átlageredményei mindhárom évfolyamon és mindkét mérési területen továbbra is a legmagasabbak.

Nemek közötti különbségek

A hazai kompetenciamérések és a PISA mérések egyaránt azt mutatják, hogy a fiúk és a lányok matematika és szövegértés eredményei jelentősen különböznek egymástól. Mindhárom évfolyamon jobb átlageredményt értek el a lányok a szövegértési teszten, a fiúk viszont matematikából teljesítettek jobban. A szövegértési képesség esetében túlnyomónak tűnik a 6. és 8. évfolyamon a lányok előnye, akik egy esettől eltekintve 4–44 ponttal teljesítettek jobban, mint a fiúk, ugyanakkor rendkívül szokatlan jelenség, hogy a 8 évfolyamos gimnázium 6. évfolyamán a fiúk számszerűleg 2 ponttal kissé jobb eredményt értek el. A matematikai tudás esetében a három évfolyamon a fiúk előnye a korábbi méréshez hasonlóan állandónak látszik: átlagosan 18-27 ponttal vezetnek.