Milyen tevékenységet végez a Revolut Magyarországon?

A korábbi, határon átnyúló pénzforgalmi tevékenység végzése mellett a Revolutnak immár lehetősége van – egy másik uniós tagállamban, Litvániában szerzett engedélye révén – banki szolgáltatások nyújtására is hazánkban. Pénzforgalmi intézményként csak a szolgáltatások olyan korlátozott körét nyújthatta, amelyek nem esnek a betétbiztosítási rendszer védelme alá. Most viszont határon átnyúló bankként akár hitelezhet és – a litván betétbiztosítási rendszer védelme alatt – betéteket is gyűjthet hazánkban.

Ki felügyeli a Revolutot, mi a helyzet a magyarországi felügyeletét illetően?

A Revolut székhelye Litvániában van, így mind a határon átnyúló bank, mind a határon átnyúló pénzforgalmi szolgáltató üzleti megbízhatósági (prudenciális) és fogyasztóvédelmi felügyeletét a litván nemzeti bank látja el, Litvánia euróövezeti tagsága miatt az Európai Központi Bank (EKB) támogatásával. Ebben a munkamegosztásban rövidesen változás várható, mivel a Revolut a mérete alapján átkerülhet az EKB közvetlen felügyelete alá, a litván fél továbbra is részt fog venni a Revolut felügyelésében, de egyfajta támogatói szerepkörben.

A Magyar Nemzeti Bankot (MNB) „fogadó országbeli” felügyeletként viszont csupán a fogyasztóvédelem terén és ott is csak korlátozott jogosítványok illetik meg: az ügyfelek érdekét, a közjót sértő ügyben elsődlegesen csak a litván felügyeletnél kezdeményezhet lépést.

Vastag László / Fotó: MNB

Mi a különbség egy Magyarországon működő bank és egy határon átnyúló szolgáltató között?

Egyrészt az, hogy a határon átnyúló szolgáltatás miatt a litván felügyeletnek lényegesen összetettebb feladata van, mint ha az adott intézmény kizárólag csak náluk működne. Másrészt a magyar ügyfelek kifogásai, panaszai esetén csakis litván, illetve angol nyelven folyhat az ügyintézés, a kommunikáció. Legalább ennyire fontos, hogy egy felmerülő probléma esetén a litván betétbiztosítási rendszernek kellene helytállnia a Revolut Bank kb. 18 millió ügyfelének pénzéért, beleértve a magyarországi betéteseket is. Végül lényeges eltérés az is, hogy az MNB korlátozott információval rendelkezik a magyarországi ügyfeleknek nyújtott pénzügyi és pénzforgalmi szolgáltatásokról, ami az ügyfelek érdekében történő gyors fellépést is akadályozhatja.

Milyen hátrány érheti a fogyasztót, ha nem körültekintően jár el?

Valójában abban az esetben is előfordulhatnak a szolgáltatás minőségére vonatkozó kifogások, ha az ügyfelek megfelelő körültekintéssel járnak el. Számos, a Revolut szolgáltatásának minőségét érintő kifogás érhető el a világháló különböző fórumain. Az MNB a sajtóközleményeiben a Revolut hazai hitelintézeti törvényt sértő (és az intézmény által rövidesen visszavont), egyes ATM-es tranzakciókat, illetve nemzetközi utalásokat érintő egyoldalú díjemelése; honlapja hiányos magyar nyelvű tájékoztatása; az élőhangos magyar nyelvű ügyfélszolgálat hiánya; egyes magyarországi ügyfelek számlaösszegeinek bizonytalan időre történő, indoklás nélküli zárolása; továbbá a magyar fogyasztók ügyfélkiszolgálási, panasztételi, betétbiztosítási helyzete miatt fogalmazott meg figyelemfelhívásokat. A magyar ügyfelek nézőpontjából ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy itthon, magyar nyelven és a hazai szabályozási rendszer keretei között intézhetik-e panasz- vagy betétbiztosítási ügyeiket, vagy ugyanezt csak idegen nyelven, számukra ismeretlen szabályozási környezetben tehetik meg.

Biztonságban van a Revolut ügyfeleinek a pénze? Vonatkozik a számlán tárolt pénzekre bármilyen betétbiztosítási rendszer?

Általánosságban az uniós hitelintézeti felügyelés egyformán szilárd és egységes elvek szerint működik, így a litván felügyelet kontrolljának megbízhatósága sem kérdőjelezhető meg. A litvániai betétbiztosító (Deposit and Investment Insurance – DII) rendelkezésre álló vagyona azonban jócskán elmarad a magyarországi leánybankok betéteire garanciát vállaló Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) vagyonától. 

Emlékezetes, hogy korábban a romániai székhelyű, itthon kevesebb mint 200 ezer magyarországi ügyféllel rendelkező Astra Biztosító esetében volt már konkrét példa arra, hogy egy fióktelep felszámolása nyomán külföldi uniós garanciaalapnak, felügyeletnek kell hazai ügyfelek számára kártérítést teljesítenie. Nos, az Astra esetében az MNB, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a hazai biztosítási szektor többéves intenzív tájékoztató munkája, sőt a kárrendezésben való aktív szerepvállalása kellett ahhoz, hogy – számos ügyfélpanasz mellett – a kárrendezés megfelelő módon megtörténjen. 

Az uniós szabályok szerint – a fióktelepekkel ellentétben – a határon átnyúló intézményeknél, mint a Revolut, az OBA még a litván betétbiztosító együttműködő partnereként sem tudna részt venni egy kárrendezésben. Az Európán belüli határon átnyúló pénzügyi szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók biztonsága tekintetében sokat javíthatna, ha létrejönne egy európai betét- és befektetővédelmi alap. Ám annak ellenére, hogy ez gyakorlatilag a 2009-es válság óta téma az európai szabályozói közösségben, ez idáig nem történt érdemi előrelépés.

Hogyan működik a panaszügyintézés a Revolutnál? Ha egy magyar ügyfelet valamilyen hátrány ér, fordulhatnak-e az MNB-hez mint fogyasztóvédelmi felügyelethez?

A hazai ügyfelek elszámolási, fogyasztói, betétbiztosítási vagy a szolgáltatással összefüggő bármilyen problémájuk esetén (a nemzetközi békéltetési eljárás mellett) alapvetően csak Litvániában – litván vagy angol nyelven – kereshetnek jogorvoslatot saját ügyük kapcsán. Az MNB a beérkező ügyféljelzések nyomán maga is a litván felügyeletnél kezdeményezhet intézkedést. Ezt a magyar jegybank a továbbiakban is minden esetben megteszi, és szükség esetén tájékoztatja a nyilvánosságot is, ha magyarországi fogyasztókat érintő – akár kisebb súlyú – rendszeres jogsértéseket tapasztal.

Mire van szükség ahhoz, hogy a Revolut teljes mértékben az MNB felügyelete alatt működő pénzügyi intézmény legyen?

A külföldi pénzügyi intézmények MNB által engedélyezett itthoni leánybankjainak működése tartozik teljes egészében az MNB felügyelete alá. A hitelintézeti törvény rendelkezései szerint tehát a Revolutnak ilyen leánybank alapítása iránti kérelmet kellene benyújtania az MNB részére, majd ezután a cégjegyzékben bejegyzett banknak külön tevékenységi engedélyre is szüksége lenne tőlünk. 

Az ügyfelek védelmének érdekében határozottan fenntartjuk azt az álláspontunkat, hogy a Revolut Banknak minél hamarabb itthoni leánybankként, magyarországi székhellyel, tőkeerővel és a hazai jegybank felügyelete alá tartozó intézményként kellene végeznie a tevékenységét. Úgy gondolom, ez lenne a minimálisan elvárható együttműködés a hitelintézettől. Azonban a Revolut Bank többszöri kezdeményezésünk ellenére sem indította még el ezt a folyamatot.

Fotó: JAKUB PORZYCKI / AFP

Mit lát pozitívumnak a Revolut hazai megjelenésében az MNB?

Olyan pénzügyi közvetítőrendszert tartunk kívánatosnak, amely a hazai fogyasztók számára versenyképes és biztonságos pénzügyi szolgáltatásokat kínál. A magas szintű digitalizáció és pénzügyi innováció összhangban áll az MNB elsődleges céljaival, és hozzájárul a megvalósításukhoz. A Revolut platformja által nyújtott kimagasló digitális élmény a piac többi szereplője számára is mértékadó a fejlődés iránya és színvonala tekintetében. Csak példaként, míg a Revolut telefonos applikációján széles körű befektetési szolgáltatásokat érhetnek el az ügyfelek (köztük sajnos olyan magas kockázatú, spekulatív eszközöket is, mint a kriptovaluták) pár gombnyomással, addig vannak olyan Magyarországon működő bankok, ahol az ügyfél már meglévő értékpapírszámlájának egyenlege sem érhető el ilyen applikációból. Tehát az ügyfélélmény tekintetében még bőven van tennivalójuk a kereskedelmi bankoknak, ha meg akarják őrizni helyüket a pénzügyi közvetítőrendszerben.

Mennyire látja szívesen az MNB a határon átnyúló szolgáltatókat – mint például a Revolut – a magyar pénzpiac szereplőiként?

Minden alkalommal leszögeztük nyilvános kommunikációnkban, hogy támogatjuk a verseny erősödését a hazai pénzügyi piacokon. Ez ugyanis innovációra, fejlesztésekre, hatékonyabb működésre és akár költségcsökkentésre sarkallja a piaci szereplőket, egyúttal magasabb minőségű, egyszerűbb és gyorsabb szolgáltatást kínál az ügyfelek számára. E folyamatok viszont nem lehetnek ellentétesek a hazai ügyfelek érdekeivel, amelyek minden körülmények között elsődlegesek.