Az első negyedévben - a korábbi évekhez viszonyítva - növekedett az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által kibocsátott garanciák száma. Ez egyrészt a vállakozási kedv élénkülésének, másrészt a hitelintézetek fokozottabb aktivitásának tudható be - mondta a Világgazdaság érdeklődésére Ulrich Anikó ügyvezető igazgató.

A garanciák számát és a garantált összeg nagyságát tekintve is a korábbinál jelentősebb szerephez jutottak a takarékszövetkezetek, amelyek három hónap alatt 137 esetben igényeltek garanciát öszszesen csaknem 2 milliárd forint hitelhez. Ez azt is jelenti, hogy - az alapítvány céljainak megfelelően - elsősorban a kis- és közepes méretű vállalkozások vették igénybe szolgáltatásaikat, hiszen a hitelek átlaga nem érte el a 8 millió forintot.

A takarékszövetkezetek aktivitása teljességgel érthető, hiszen közelebb vannak a vidéki vállalkozókhoz, s a hitelek nagysága is inkább összhangban van a takarékszövetkezeti hitelezés gyakorlatával. A nagyobb kereskedelmi bankok kevesebb esetben, viszont nagyobb hitelfelvételhez kérnek garanciát.

A garanciák másik felén osztoznak a kereskedelmi bankok és a független takarékszövetkezetek, mivel a három hónap alatt összesen 214 esetben nyújtott az alapítvány garanciát összesen 4 milliárd forint hitelhez.

Továbbra is sok múlik a hitelintézetek aktivitásán, valamint a helyi kezdeményezéseken, a vállalkozóbarát légkör megteremtésén is. Ezt igazolja, hogy igen nagy eltérések mutatkoznak a megyék között. Jász-Nagykun-Szolnok megye vezet az ügyek számában, de a legnagyobb hitelátlag Pest megyei vállalkozóknál mutatható ki. Hagyományosan a legelsők között van Békés és Baranya megye is. Ezekben a régiókban egyre erőteljesebb vidéki vállalkozó körzetek kezdenek kialakulni.

Ha a tevékenységi köröket vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy a korábbi éveknek megfelelően továbbra is a szántóföldi növénytermeléshez veszik fel a legtöbb hitelt, illetve kérik a legtöbb garanciát (három hónap alatt 171-et), jóval kisebb számban ezt követi az állattenyésztő vállalkozók (61 ügye), a hagyományos mezőgazdasági tevékenységek (kertészet, gombatermelés, élelmiszergyártás).

Növekvő számban tűntek fel az újabb, főleg a vidékfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységi körök, ebben az évben a nyújtott garanciák egyharmada tartozik ide. Így például 48 esetben vettek igénybe hitelgaranciát kereskedelmi szolgáltatás megkezdéséhez, illetve fejlesztésére, 12 vállalkozó a vendéglátást, 13 a fuvarozást, 9 pedig a lakossági szolgáltatást fejleszti abból a hitelből, amelyhez az alapítvány vállalt garanciát. Várható, hogy ez a tendencia még tovább erősödik, s mind többen kérnek a bankoktól hitelt a vidék infrastruktúrájának, szolgáltatásainak bővítéséhez.

Legtöbb garantált hitelt a kft.-k kaptak (146 eset), ezt követték az egyéni vállalkozók (127 eset) és az őstermelők (86 garancia). Várható, hogy a közeljövőben megjelenik az új gazdálkodási forma, a családi gazdaság is a hitelt igénylők, illetve a hitelgaranciában részesülők között. (FI)

Munkatársunktól