1 A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) sz. kormányrendelet 4. sz. mellékletében foglaltak alapján.

2 A vámtarifaszám tekintetében a kereskedelmi vámtarifa 1996. év január hónap 1. napján érvényes besorolási rendjét kell irányadónak tekinteni.

3 Az egységáron alapuló vámérték magyar határparitáson értendő.

4 Kötegenkénti egységár alapján az alábbi táblázatban szereplő díszítés céljára szolgáló növényi részek egységárát kell megállapítani (minden más - a táblázatban nem szereplő - díszítés céljára szolgáló növényi rész egységárát szálanként kell megállapítani).Kiadja: a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács véleményének figyelembevételével, valamint a Dísznövény Szövetség és Terméktanács egyetértésével.