A Fővárosi Közgyűlés támogatta, hogy a Mol és a Budapesti Közművek (BKM) közös céget hozzon létre a főváros és a központi régió hulladékszállítására. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat érintő jogszabályi változások részeként, a 2023. július elsejétől hatályos koncessziós működési modellből eredő változások miatt szükséges elvi döntéseket egyhangúlag hozta meg a testület.

 

A jogszabály-módosítások eredményeként a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 2023. július 1-jétől már nem önkormányzati, hanem állami közfeladat. A rendelkezések szerint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlását az állam kizárólag egységesen, egy és ugyanazon koncesszor részére, meghatározott időre átengedheti. 

A koncesszió jogosultja 35 éves időtartamra a Mol lett. A koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a tevékenység ellátásába a koncessziós társaság koncesszori alvállalkozót bevonhat – olvasható a javaslatban. Mint írták, a Mol megkereste a BKM-et, hogy közös vállalatot hozzanak létre.

Az elfogadott javaslat szerint a gazdasági társaságnak 50-50 százalékos tulajdonosa lenne a BKM Nonprofit Zrt. és a Mol Nyrt. vagy a Mol Körforgásos Gazdálkodás Kft., azzal, hogy a négyfős igazgatóságba a két oldal egyenlő arányban delegáljon tagokat.

A BKM érintett munkavállalói munkáltatói jogutódlással 2023. július 1-jétől a létrehozott gazdasági társaság munkavállalói lennének. A BKM hulladékgazdálkodási divíziója évente mintegy 650 ezer tonna hulladék begyűjtését végzi. Budaörs hulladékgazdálkodási tevékenységének a BKM általi átvételének tapasztalatai szerint egyértelmű, hogy további 40-60 agglomerációs település hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának azonos szolgáltató által végzett ellátása jelentős méretgazdaságossági előnyöket hordoz. 

Az előterjesztés szerint a Pest megyéből származó, várhatóan mintegy 200 ezer tonna többlethulladék begyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása önmagában is nagymértékben javítani fogja a meglévő alap-infrastruktúra kihasználtságát.

A közös vállalatban a BKM számára hozzáférhetővé válnak azok a pénzügyi források, amelyek biztosítják a hulladékgazdálkodási vagyonelemek értéknövelő fejlesztéseit, a Mol pedig teljesíteni tudja a koncessziós pályázatban vállalt kötelezettségeit, és teljesülnek a tulajdonosok jövedelmezőségi elvárásai.

Összességében pedig növekvő pályára állhat a fővárosi és a regionális hulladékgazdálkodás

 – fogalmaztak.