A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból célvizsgálatot folytatott le a Takarékbank Zrt.-nél a hitelintézet pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységének ellenőrzésére. A jegybanki vizsgálatban a 2018. július 1. napjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintették át.

Budapest 2022.10.11.TakarékBank székház (Infopark)foto: Vémi Zoltán/Világgazdaság  Budapest 2022.10.11.
TakarékBank székház (Infopark)
foto: Vémi Zoltán/Világgazdaság
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MNB a Takarékbank pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenységével kapcsolatban a legsúlyosabb hiányosságokat a hitelintézet szűrőrendszerének működtetése kapcsán azonosította a jogszabályban előírt egyes kötelező szűrési esetek alkalmazása, továbbá a szűrési riasztások határidőben történő feldolgozása terén.

A vizsgálat további hiányosságokat tapasztalt a bank szűrőrendszerére vonatkozó belső eljárásrendjével kapcsolatban, mivel az nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályban előírt tartalmi követelményeknek.

Az MNB megállapította, hogy a Takarékbank a vizsgált időszakban egyes pénzmosásgyanús tranzakciók esetében jogsértő módon elmulasztotta, hogy az illetékes hatóságnál teljesítse bejelentési és ismételt bejelentési kötelezettségét, továbbá számos alkalommal sérült a bejelentési kötelezettség teljesítésének haladéktalanságára vonatkozó követelmény.

Mint ismert, a pénzügyi intézményeknek a téma kapcsán az az egyik legfontosabb kötelezettségük, hogy pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására, illetve bármilyen eszköz ilyen jellegű, büntetendő cselekményből való származásra utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén haladéktalanul bejelentést tegyenek a nemzeti adóhatóságon (NAV) belül működő pénzügyi információs egységnek.

Ha a haladéktalanság nem teljesül, vagy akár az ismételt bejelentés elmarad, illetve a szolgáltató esetlegesen egyáltalán nem tesz bejelentést, akkor az illetékes hatóság nem értesül megfelelő időben a pénzmosás- vagy terrorizmusfinanszírozás-gyanús tranzakciókról, s ezáltal veszélyezteti a hatékony fellépését az ilyen esetekkel szemben.

A célvizsgálat során feltárt jogsértések miatt az MNB összesen 42,5 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki, s (a jogsértések típusától függően) 2022. év végi és jövő márciusi határidőkkel kötelezte a Takarékbankot a hiányosságok kijavítására. 

Az MNB kötelezte továbbá a bankot ezen belső intézkedéseire vonatkozó belső ellenőrzés elvégzésére és annak alapján az intézkedések megfelelő végrehajtását igazoló rendkívüli adatszolgáltatásra a jegybanknak.

A bírságösszegek meghatározásakor az MNB súlyosbító körülményként értékelte a bank piaci részesedését, az ismétlődő hiányosságokat. Enyhítő körülményként értékelte a Takarékbank együttműködő magatartását és azt, hogy a bank már a vizsgálat során intézkedéseket hozott a jogsértések kiküszöbölésére.