A tavalyi pénzügyi évről készített kibocsátói éves jelentés kapcsán az MNB az OTT-ONE Nyrt., a SET Group Nyrt., a SunDell Estate Nyrt. és a Wingholding Zrt. esetén azonosított problémákat. Az OTT-ONE és a SET Group – amelyek részvényeinek kereskedését már régóta felfüggesztették a BÉT-en – nem publikálták a jelentésüket és az egyéb tájékoztatásokkal is elmaradtak. A két másik kibocsátó esetén azok érdekkörén kívüli okból, a könyvvizsgálóiknál bekövetkezett hiba miatt utólag vonták vissza a könyvvizsgálói jelentést. Mivel azonban ez az éves jelentés alapvető része, a jegybank ezek közzétételéig felfüggesztette a SunDell-részvények és a Wingholding-kötvények kereskedését a BÉT-en – áll a Magyar Nemzeti Bank sajtóközleményében.

Fotó: Vémi Zoltán

A SET Group Nyrt. és az OTT-ONE Nyrt. a 2023. április 30-i határidőig nem tette közzé a 2022. pénzügyi évről készített éves jelentését, amivel megsértette a tőkepiaci törvény rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályát. A Magyar Nemzeti Bank ezért figyelmeztette a két kibocsátót, hogy mindenkor teljeskörűen, határidőben és a jogszabálynak megfelelve tegyenek eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségüknek, egyúttal felszólította őket arra, hogy pótolják a mulasztásukat. 

A felügyelet a jogsértések miatt a két kibocsátót 7-7 millió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte.

E két tőzsdei szereplő nem először sértette meg a rendszeres közzétételi kötelezettségét. Az OTT-ONE kapcsán az MNB ugyanilyen okból már 2021. május 17-én, 2021. november 29-én, 2022. augusztus 5-én, illetve 2022. november 4-én kelt határozataiban is megállapította e jogsértést, és több esetben bírságot szabott ki. A SET Group esetén a felügyelet ugyanezt a 2022. május 2-i, 2022. december 7-i, 2023. február 15-i, illetve 2023. március 30-i határozataiban állapította meg, szintén többször pénzbüntetést is kiróva – olvasható a Magyar Nemzeti Bank sajtóközleményében.

Az OTT-ONE-nak – amelynek a részvénykereskedését 2021. április 16. óta felfüggesztették a Budapesti Értéktőzsdén – emellett a 2019. és 2020. évről sincs auditált éves beszámolója. A kibocsátó a 2023. március 16-i közzétételében arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy gondoskodik a beszámolók elfogadása érdekében a közgyűlés összehívásáról legkésőbb augusztus 31-ig, a szintén hiányzó 2022. I. féléves jelentését pedig az idén július 20-ig publikálja. A SET Groupnak – amelynek a részvényével tavaly május 3. óta nem lehet kereskedni a felügyeleti felfüggesztés miatt – a 2019-es, a 2020-as, illetve a 2021-es auditált éves beszámolója, illetve a tavalyi I. féléves jelentése is hiányzik, és jelenleg nincs megválasztott könyvvizsgálója.

A SunDell Estate Nyrt. és a Wingholding Zrt. esetén az MNB a folyamatos kibocsátói felügyelése keretében beszerzett adatok alapján megállapította, hogy a Pénzügyminisztérium számviteli és közfelügyeleti főosztálya a két kibocsátó ugyanazon könyvvizsgálójával szemben minőség-ellenőrzési eljárást folytatott le. Ez az érintett könyvvizsgáló minősítését illetően szabálytalanságot állapított meg, amely alapján annak nem volt meg a vonatkozó jogszabályok által kötelezően előírt valamennyi minősítése, így nem készíthette volna el a jogszabályokban előírt könyvvizsgálói jelentéseket.

A SunDell és a Wingholding esetén tehát közzétették a kibocsátói éves jelentéseket, azonban a könyvvizsgálói jelentések kapcsán utólag megállapított probléma miatt azok nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi követelményeknek. 

A nyilvánosságra hozott információk megbízhatóságát a független auditorok által elvégzett könyvvizsgálat is növeli. Éppen ezért a tőzsdei kibocsátók éves jelentésének a vonatkozó jogszabályok szerint része a független könyvvizsgálói jelentés is – áll az MNB sajtóközleményében.

A jogsértések miatt ezért a jegybank – a kibocsátókra vonatkozó felügyeleti határozatokban figyelmeztetés, rendkívüli adatszolgáltatás előírása, illetve a hiányosság pótlására való felszólítás mellett – 

mától felfüggesztette a SunDell-részvényekkel és a Wingholding-kötvényekkel való kereskedési lehetőséget a BÉT szabályozott piacán.

 A moratórium az éves jelentések szabályszerű közzétételéig, továbbá az ezen időpontig esetlegesen keletkező valamennyi tájékoztatási kötelezettség kibocsátók általi maradéktalan teljesítéséig marad érvényben.

A tőzsdei kibocsátóknak a jogszabályok alapján az üzleti évüket követő négy hónapon belül kell közzétenniük az éves jelentésüket. Ennek hiányát, illetve nem megfelelő tartalommal való teljesítését az MNB a kibocsátók rendszeres tájékoztatási kötelezettsége jelentős megsértésének tekinti. A felügyelet ezért ilyen esetekben a figyelmeztetés és a felszólítás mellett indokolt esetben bírságot, szükség esetén egyéb intézkedést is alkalmaz, mint azt tette ezt korábban is.

A folyamatos felügyelet során az MNB elsődleges célja a nyilvános értékpapír-kibocsátók működése átláthatóságának és gondos joggyakorlásának biztosítása. Ennek kapcsán kiemelt jelentősége van az információ minden érintett számára való azonnali és teljes körű elérhetőségének is. Ennek erősítésére az MNB – immár második alkalommal – honlapján közzétette a kibocsátók beszámolóihoz kapcsolódó könyvvizsgálói véleményeket.