A pandémia korábban soha nem látott kihívásokat hozott, óriási nyomást helyezve a vállalatvezetőkre. A rendkívüli helyzet okozta változások és a krízis kezelése azonnali stratégia- és szemléletváltást igényelt – ez azonban hosszú távon a hazai kis- és középvállalatok növekedésének kulcsa is lehet.

Korábban sok vállalat egyetlen tevékenységre helyezte a hangsúlyt, különösen, ha az jövedelmezőnek bizonyult.

A járvány ezzel szemben megmutatta, hogy a gazdasági stabilitáshoz létfontosságú a diverzifikáció, a több lábon álló cégek ugyanis könnyebben és jóval hatásosabban reagálnak a hirtelen felmerülő nehézségekre és változásokra.

Fotó: Shutterstock

A válsághelyzet rákényszerítette a vállalatvezetőket a gyors és rugalmas cselekvésre, ezáltal új modellek jelentek meg, illetve kerültek előtérbe a döntéshozatalban; ezenfelül elengedhetetlenné vált az agilitás és a reziliencia.

Az észszerű tartalékképzés és az óvatosság szerepe is egyértelműen felértékelődött. Számos vállalat hiába működött eredményesen hosszú évek óta, a tulajdonos gyakran nem forgatta vissza a profitot, nem törekedett a likvid eszközeik gyarapítására, így gyakorlatilag már az első pár hét után komoly bajba sodorta a forgalom hirtelen visszaesése.

A digitális transzformáció évekkel ezelőtt elindult tendenciáját az elmúlt másfél év erősen felgyorsította, valamint kiterjesztette.

Szakértők régóta hangoztatják, hogy azok a szervezetek, amelyek nem fejlesztenek, lemaradnak; ennek ellenére a hazai kis- és középvállalatok jelentős része nem fektetett kellő hangsúlyt a digitális megoldásokra, online eszköztárak bővítésére. A korlátozások azonban teljes mértékben az online csatornák felé terelték a fogyasztókat, így ma már a digitális technológiák integrációja, széles körű alkalmazása sokkal inkább a túlélés, mintsem a versenyben maradás eszköze.

Az előbbi tendenciákból egyértelműen kirajzolódik, hogy a nehézségekkel és a korlátokkal egyidejűleg új lehetőségeket is hozott a vállalatok életébe a pandémiás időszak. Itt az alkalom, hogy a vállalatvezetők elvégezzenek egy teljes körű átvilágítást, hiszen a krízismenedzsment során szerzett tapasztalatok akár a vállalataik fejlődésének mozgatórugói is lehetnek.

Ehhez mindenképp érdemes bevonni egy vagy több tanácsadót is, akik megfelelő szakértelemmel képesek részletes elemzéseket végezni az elmúlt időszakról,

szisztematikusan megvizsgálni, mi az, ami működőképes volt, és mik azok a szempontok, átalakítások, amelyeket érdemes megtartani. Célszerű lehet továbbá a szakemberek segítségével egy jól strukturált és átlátható terv összeállítása a helyreállításra és a jövőre vonatkozóan is.

Mindezek mentén – új erőforrásaink számbavételével, azok tudatos hasznosításával, valamint a külső támogatási rendszerek kihasználásával – a sikeres kilábaláson túl akár erőteljes növekedés is prognosztizálható.