- Eddig mi okozta a legnagyobb nehézséget?
- Az, hogy ott is gondok jelentkeznek, ahol azt feltételeztem, minden rendben.
- Például?
- Kiderült, a korábbi magyar környezetvédelmi jelentés hiányos volt, s Brüsszel elvárja, hogy annak teljes körű kiegészítését február végéig nyújtsuk be, amihez persze tanulmányokat is készítenünk kell. Szorít az idő, de a feladatot el kell végeznünk. A másik nagy munka, hogy az uniós csatlakozási tárgyalásokon a környezetvédelem fejezet ideiglenes lezárását sikerüljön elérni júniusig, a svéd elnökség végéig. Felülvizsgáljuk a mentesség iránt benyújtott kilenc igényünket. Számuk várhatóan kevesebb lesz, mivel tengerre vonatkozó derogációt is kértünk, pedig nincs is tengerünk. Brüsszeli követelmény, szigorú kötelezettség, a végrehajtási apparátus erősítése. Nem a bürokrácia kiszélesítése miatt, hanem azért, mert nem elég megalkotni a jogszabályokat, de végre is kell hajtani azokat. Épp ezért jövőre és azt követően is száz-száz fővel növekszik a létszámunk. Ennek kis része jut a minisztériumnak -- főleg az integrációs területre --, nagyobb hányada pedig a területi szervezetek és a nemzeti parkok létszámkeretét növeli.
- Milyen munkával végzett minisztersége első két hetében?
- A héten a minisztérium vezetése elfogadta a szervezeti és működési szabályzat módosítását, ami januárban életbe is lép. Az államtitkárok nagyobb szabadságot kapnak, ami nagyobb felelősséggel párosul. Megszűnik a politikai tanácsadó testület, a tudatformálási főosztály, és új kabinetfőnök lesz. Jelentős posztokon egyelőre nem várható személyi változás. Úgy érzem, februárra leszek abban a helyzetben, hogy átlássam, ki az, aki nem képes megfelelő teljesítményt nyújtani.
- Milyen szakmai változtatásokat tervez?
- Meg kívánom szüntetni azt a nem kevés pénzt felemésztő gyakorlatot, hogy a tárca külsősökkel végezteti el a szakfeladatok nagy részét. Eddig nyilván rákényszerültek erre, mert a KGI semmilyen szakmai munkát nem végzett. Az intézményt úgy szervezzük át, hogy megfelelő tudományos hátteret biztosítson a minisztériumnak. Ehhez csak a szakembergárda megerősítése szükséges, a pénzügyi fedezet eddig is biztosított volt. Az egymilliárd forintos éves költségvetésnek még arra is elégnek kell lenni, hogy szükség esetén külső szakértőt bízzon meg az intézmény.
- Hol tart a környezetvédelmi alap célelőirányzat, a kac reformja?
- A minisztérium felső vezetése már jóváhagyta a rendelettervezetet. Az első, alapvető változás, hogy a pályázat beadásakor megjelenik egy garanciális elem: a környezetvédelmi felügyelőségeken a teljes körű átadás-átvétel közjegyző jelenlétében történik majd. Erre annak érdekében van szükség, hogy utólag ne lehessen ki-, illetve becsempészni semmit a pályázatba. A másik lényeges változás, hogy kettéválasztjuk a szakmai és a pénzügyi bírálatot. Az előbbit nem a Köfi által megbízott szakértők, hanem a tárca végzi majd, itt ugyanis sokkal inkább alkalmas szakértők vannak. A rendeletben kimondjuk, hogy ha egy pályázat végigment a bírálati úton és rendben találtatott, az még nem jelent automatikusan ajánlati kötöttséget. Ez csak akkor érvényesíthető, ha vagy én, vagy a megbízottam aláírta a szerződést. Fenntartom magamnak a jogot, hogy ha tisztázatlan momentumot találok, akkor visszautalhassam a pályázatot. Nem fordulhat elő, hogy valaki azt állíthassa, hogy ő intézte el a kac-pénzt.
- A kac-pénzek kezelésén kívül mit fog még csinálni a Köfi?
- Február végéig "letisztítjuk" a fölösleges munkáktól, és pénzügyi feladatokat ellátó intézménnyé alakítjuk. A Köfire igen nagy munka, a pénzügyi ellenőrzés hárul és ahol az szükséges, a végrehajtás is, amit eddig is kellett volna végeznie, de nem tette, pedig több milliárd forintos nagyságú a kinnlevőség.
- Mennyi ez pontosan?
- Erre azért nem tudok pontos adatot mondani, mert más számok jönnek elő szerdán és a hétfőn -- és nem csak ezen a területen. Nem hiszem, hogy a kollégáim be akarnának csapni, inkább arról van szó, hogy az informatikai rendszer nem képes biztosítani a korrekt adatokat. Ennek az átalakítását tekintem az egyik nagy feladatomnak. Remélem, fél éven belül már naprakész és pontos számokat tudunk mondani.
- És azt tudja, hol tart most a kac-pénzek felhasználása?
- Azt momentán tudom. Ha a pályázati döntések kapcsán minden szerződést megkötünk, akkor elenyésző összeg, mindössze hatvanmillió forint marad, de annak is megvan a helye.
- A fővárosi füstgázmosó is megkapja a kormányhatározatban szereplő összeget?
- Az erre szánt 4,5 milliárd forint megvan, a jövő évi kötelezettségvállalásban szerepel.
- Úgy tűnik, egyelőre nincs abban a helyzetben, hogy felmutathassa: elődeinél hatékonyabb érdekérvényesítő munkára képes, hiszen kinevezése idejére az adótörvényeket megszavazták -- egyetlen apró környezetvédelmi kedvezmény nélkül --, a költségvetési vita pedig már lefutott játszma volt, a korábbiaknál kisebb tárcakerettel.
- Látok még lehetőségeket, mégpedig a környezetvédelem ügyében érintett tárcákkal közös fellépésben. A Közlekedési és Vízügyi Minisztériummal például a napokban írtunk alá együttműködési megállapodást. Ők is hozzánk hasonló ISPA-cipőben járnak, hiszen az önrész náluk is több mint kétséges.
- Orbán Viktortól milyen ígéretet kapott, amikor átvette a minisztériumot?
- Azt mondta, odafigyel a tárcára. Az én meggyőződésem és kéthetes tapasztalatom szerint a miniszterelnök úr támogatja azokat a törekvéseinket, amelyek a brüsszeli előrehaladást segítik.
- Erre nagyon nagy szükség is lesz, hiszen a környezetvédelmi és a közlekedési fejlesztésekre felhasználható előcsatlakozási alap, az ISPA ez évre megszavazott 88 millió eurója mellől egyelőre hiányzik a magyar forrás nagy része, több mint ötvenmillió euró.
- A mai állás szerint a költségvetési tartalékban lévő 15 milliárd forint felhasználásáról lehet szó, és most készítünk elő egy hitelfelvételről szóló javaslatot. Én ez utóbbit támogatnám, mivel a tartalék felhasználása e célra bizonytalan. A közlekedési tárca is a hitelfelvételt szorgalmazza...
- ...és a pénzügyi?
- Az nem.
- Nem fél, hogy a kofinanszírozás hiánya miatt jövőre a magyar projektek nem lelnek kedvező fogadtatásra Brüsszelben?
- Remélem, hogy januárban a kormány a javunkra dönt, s vállalja a hitelhez a garanciát.