Még a kormány egyes tagjai sem tartják szerencsésnek, ahogy Pittner -- egyelőre a kormány által is csak a nyilvánosság kizárásával tárgyalt -- politikai kérdésekről nyilatkozik. A belügyminiszter a párttörvénynek arra a rendelkezésére hivatkozva szándékozik lépni a HZDS ellen, hogy "betiltható annak a pártnak vagy mozgalomnak a működése, amely sérti az alkotmányt és a törvényeket". A belügyminiszter konkrétan azzal gyanúsítja Meciart -- aki ellen egyébként hatásköri visszaélés gyanújával is folyik vizsgálat (állítólag 14 millió korona prémiumot fizetett ki jogtalanul) --, hogy köze van Michal Kovác volt köztársasági elnök fiának 1995 augusztusában történt "elrablásához" és azt követő külföldi meghurcolásához.
Pittner feltételezi, hogy az akciót megszervező szlovák titkosszolgálat (SIS) "felsőbb körök", vagyis az akkor kormányon levő HZDS egyes vezetői és Meciar miniszterelnök utasítására vagy legalábbis tudtával cselekedett. Egyébként akkor, 1995 és 1998 között a SIS hírszerzési részlegét is egy HZDS-ember vezette, Rudolf Ziak, a párt későbbi alelnöke. Maga a SIS akkori főigazgatója, a most már külföldön tartózkodó Ivan Lexa pedig előzőleg Meciar "jobbkeze" volt a pártban. Az ügyben már 1998 óta folyik vizsgálat, de Meciar tagadta a feltételezést, bár a SIS szerepéről a szervezet egy tisztje már 1996-ban vallomást tett. Már azt is valószínűnek tartják, hogy a SIS volt vezetése Meciar megrendelésére kompromittáló anyagot gyűjtött Michal Kovácról, és más közéleti személyiségeket is megfigyelés alatt tartott. Mindezek azonban még nincsenek kellően alátámasztva bizonyítékokkal. Ahogy a Národná Obrodának nyilatkozva mondta a belügyminiszter, ténylegesen csak bizonyítékok és bírósági határozat birtokában lehet intézkedni. Pittner a háttérben külföldi maffiák működését is feltételezi.
A lap Jozef Bozíkot, a HZDS alelnökét is idézi, aki szerint a párt minden törvény adta lehetőséget ki fog használni, hogy megmentse magát. Nem igaz -- mondta Bozík --, hogy Szlovákiában a politikai ellenzék likvidálását követelik, de hogy ennek a lehetősége mégis felmerült, az már önmagában is sokat ront Szlovákia külföldi megítélésén. Ladislav Orosz, a Demokratikus Baloldal Pártja (SDL) képviselője, a parlament alkotmányjogi bizottságának az elnöke is Szlovákia renoméját félti az elsietett nyilatkozat miatt.