A román parlament szenátusának és képviselőházának együttes plénumán bemutatkozó új miniszterelnök, vázolva 27 tagú kormányának programját, hangoztatta: a célul kitűzött gazdasági növekedést "a tulajdonjogi struktúrák módosításának gyorsításával" kívánják alátámasztani, mégpedig oly módon, hogy a magánszektor hozzájárulása a GDP-hez 75 százalékra növekedjen.
A gazdasági növekedést és korszerűsítést a Nastase-kormány az MTI szerint úgy akarja megvalósítani, hogy közben különös gondot kíván fordítani a lakosság szociális védelmére, a családtámogatásra, valamint az elhagyott és árva gyermekek gondozására. Nastase kilátásba helyezte például a nyugdíjak javítására, illetőleg vásárlóerejük megőrzésére és növelésére irányuló hároméves program kidolgozását és megvalósítását, mégpedig már 2001-től kezdve érvényesülő negyedévenkénti kiigazítások révén.
Kormánya fő külpolitikai céljaként jelölte meg Nastase Románia integrálódásának meggyorsítását az európai és euroatlanti politikai, gazdasági és stratégiai struktúrákba, a jó viszony megszilárdítására a szomszéd országokkal.
Független elemzők szerint -- írja a Reuters -- a közeljövőben nem lehet a külföldi tőke nagyszabású beáramlására számítani, és a Valutaalappal is kemény tárgyalások lesznek. Romániában az éves mértéke jelenleg 43 százalék. A vállalatok közötti tartozások és az adóhátralékok összege megközelíti a GDP 50 százalékát. A gazdaság háromévi zsugorodás után most kezd újra növekedni. A strukturális változások eddig lassúak voltak, és az ország az utolsó helyen áll az EU-csatlakozási versenyben szóba jövő 12 állam között -- olvasható a Reuters elemzésében.
A miniszterelnöki programbeszéd vitájában felszólalók sorában Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke -- aki előző nap megállapodást írt alá a kormánypárttal -- hangoztatta: az RMDSZ kész támogatni egy reformra irányuló programot.
Markó Béla hiányolta az oktatási reform folytatását. Az RMDSZ azt sem fogadhatja el, hogy elhanyagolják az erdélyi út- és autóút-hálózat fejlesztését. Az RMDSZ csak olyan politikai erő támogatására vállalkozik, amely nem csupán szavakban, hanem tettekben is eltávolodik az ultranacionalista és Európa-ellenes áramlattól.
Feltételes támogatásáról biztosította a Nastase-kabinetet a Nemzeti Liberális Párt (PNL) nevében Valeriu Stoica, az alakulat első alelnöke is, így kívánják elejét venni a PDSR és a Nagy Románia Párt (PRM) összefogásának. Petre Roman, a Demokrata Párt (PD) elnöke viszont nem támogatta a kormány beiktatását.
A Nagy Románia Párt sérelmezte "mellőzését", és nem szavazta meg a PDSR kormányának beiktatását.
A több mint háromórás vita után az összesen 479 parlamenti képviselő és szenátor közül 459 volt jelen és vett részt a titkos beiktatási szavazáson. Közülük 314 támogatta, 145 pedig ellenezte a kormány beiktatását. Csak az RMDSZ, a PNL és a nem magyar nemzetiségű kisebbségi képviselők támogató szavazatai tették lehetővé a Nastase-kormány beiktatását.