A központi költségvetés szerint az idei évi területfejlesztési célelőirányzat 17,2 milliárd forint. Az összeg 30 százalékát (5,16 milliárd forint) kapják a megyei területfejlesztési tanácsok, 35 százalékát (6 milliárd) pedig azok a területfejlesztési régiók, amelyek nem vesznek részt a PHARE 2000-es programjában -- mondta Schwertner János régióigazgató a Világgazdaságnak nyilatkozva. Az összeg fennmaradó 35 százalékát (további hatmilliárd forint) a területfejlesztésben érdekelt tárcák -- GM, SZCSM -- az FVM-mel közösen osztják el, szintén pályázati úton. A tavalyi évben a területfejlesztési célelőirányzat 10,8 milliárd forint volt, az idei évi keret jelentősen, 6,4 milliárddal növekedett. A brüsszeli programban nem szereplő régiók ezt fordíthatják fejlesztésekre.
A területfejlesztési törvény hatálybalépése óta a megyék egyre nagyobb százalékát kapták meg a területfejlesztési célelőirányzatnak. A tavalyi évben már több mint 50 százaléka felett rendelkeztek, ami országos szinten 5,4 milliárd forint volt. Azzal, hogy 300 millióval csökkent a megyék pénze 2001-ben, többségük attól tart: a jövőben rovásukra erősödik a területfejlesztési régiók forráselosztó szerepe. Frank József, a Csongrád megyei közgyűlés elnöke szerint a megyék remélték, hogy a tavalyi évi 5,4 milliárd forint célelőirányzatnak legalább az inflációval növelt összege rendelkezésükre áll az idén is. A forráscsökkenés különösen a hátrányos helyzetű megyéket és önkormányzataikat érinti érzékenyen, hiszen kevesebb lesz a helyi fejlesztésekre fordítható támogatás, a leszakadó kistelepülések felzárkózási esélye érdemben nem javul. A régiószinten megjelenő fejlesztési pénzek a kelet-magyarországi megyék számára nem jelentenek kompenzációt. Hiszen csak azok a régiók kapják a hatmilliárd forint hazai forrást, akik nem szerepelnek a PHARE 2000 elnevezésű hároméves kísérleti programban. Bár kétségtelen tény, hogy a programra kijelölt régiók -- Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-Magyarország -- Brüsszelből hasonló nagyságrendű forráshoz jutnak majd, mint akik részére a költségvetés hatmilliárd forintot különített el, ám a PHARE-programok pénzei legkorábban 2002 második fél évében, legkésőbb 2003-ban hívhatók csak le.