Hétszáz gyógyszer kiskereskedelmi árrésének július 1-jétől tervezett változtatása 1,8 milliárddal csökkentheti a tb kiadását -- áll az egészségügyi és a pénzügyminiszter által készített kormány-előterjesztésben. A 3500 forintnál olcsóbb szerek árrése nem változna, a maximált árrés 630 forint lenne. A rendeletekkel szabályozandó gyógyszerügyi szigor oka, hogy mérsékeljék a jelenlegi számítások szerint 25 milliárd forintos túllépést az egészségbiztosító 147 milliárdos gyógyszerkasszájában.
Felülvizsgálják a kiugróan magas árú, a tb által 100 vagy 90 százalékkal támogatott és a közgyógyellátás jogcímén forgalmazott gyógyszerek körét is, s lehetőség szerint hatásos olcsóbbakra cserélik azokat, ha a kormány elfogadja az egészségügyi és a pénzügyminiszter tárcakörözésen lévő kormány-előterjesztését.
A múlt évi adatok szerint 20 medicina (inzulin, interferon, antipszichotikum, daganatellenes szer) 30,5 milliárdos forgalmat tett ki, ami az előző évinél csaknem 30 százalékkal több, ezért megvizsgálják azt is: volt-e ennek megfelelő betegszám-növekedés. Cél az olcsóbb gyógyszerek alkalmazása, ami esetenként az innovatív készítményeknél árcsökkentést eredményezhet. A rendeletalkotók szerint ügyelni kell arra, hogy az adott betegség kezelésére szolgáló magas árú készítmény támogatása teljes mértékben ne szűnjön meg, a beteg számára megfizethető legyen a terápia. Az intézkedés július 1-jével történő bevezetésétől 4-5 milliárdos megtakarítás várható.
További 500-600 millió forintot spórolhat meg a tb a gyógyszerek gyári csomagolásának patikai megbonthatóságától, amit külön rendeletben szabályoz az egészségügyi miniszter. Ezzel csökkenhet a betegek kiadása s a háztartásokban feleslegesen tárolt orvosságok mennyisége. Hasonló nagyságrendű megtakarítást várnak a biztosító célcsoportos ellenőrzésétől s attól, ha az ellenőrzés mellett az OEP ajánlásokkal is szolgál az olcsóbb, generikus orvosságok felírására. Azt is bevezetnék, hogy a támogatott gyógyszerek rendelése során csak az OEP által jóváhagyott számítógépes programokat alkalmazhassák, amitől már rövid távon 2-3 milliárd megtakarítás várható.
A Pénzügyminisztérium szigorítaná a személyi forgalomban történő gyógyszerbehozatal és -kivitel vámellenőrzését, ezzel a jogellenes forgalmat szűrnék ki. Az ezt szabályozó törvény szerint 5 ezer forintig tíz, 20 ezerig öt, 50 ezerig két, a fölött egy darab áru hozható be vámmentesen.
Az árrésrendszer módosítása akkor kedvező a patikáknak, ha az olcsóbb készítmények forgalma nő, mivel a rendelet azt preferálja. Ez a rendeletalkotók szerint a beteg zsebét is kíméli. A különösen drága orvosságok árrése jelentősen mérséklődik, azok eladásában ellenérdekelt lesz a patikus. A kis forgalmú gyógyszertárak jövedelmezőségét javíthatja, hogy a magisztrális (a patikában készített) szerek jelenlegi 33,1 százalékos árrése 40 százalékra nőne.
A mostaninál szigorúbb egészségügyi miniszteri rendelet készül az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, tápszerek reklámozásáról és ismertetéséről.