A megyei kamarai tagvállalkozások belföldi üzleti helyzetüket többségében jónak ítélik. Csekély azoknak a száma, amelyek a jelenlegi helyzetet rossznak tartják, ezek elsősorban mikrovállalkozások. Ami a jövőbeli várakozásokat illeti, nagyrészt a középvállalkozások gondolkodnak optimistán, míg a mikrovállalkozások rosszabbnak ítélik meg a helyzetüket, éppúgy, mint az előző év hasonló időszakában.
A válaszadó cégek 63 százaléka az utolsó hat hónapban a jövedelmezőséget kielégítőnek tartotta, 26 százalékuk jónak és mindössze 11 százalékuk rossznak. A válaszadók 54,3 százaléka jövedelmezőségének javulására, 23,6 százalékuk annak változatlanságra számít. A foglalkoztatottak száma és a jövedelmezőség összevetéséből kiderül, hogy főképp a kis- és középvállalkozások tartják a jövedelmezőségüket kielégítőnek, míg a mikrovállalatok rossznak.
Ami a várható külföldi megrendeléseket illeti, az idén -- elsősorban a könnyűipar, ezen belül is a textilipar eredményeinek köszönhetően -- 22 százalékos növekedés tapasztalható az előző év azonos időszakához képest.
(A felmérés a forintfelértékelődés hatásait nem tükrözi, erre újabb összegzés készül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával, várhatóan ez év szeptemberében).
A kamarai felmérésből kitűnik, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működő válaszadó vállalkozások a jövőben elsősorban a meglévő létszám megtartására törekszenek. Ám többen jelezték, hogy a minimálbér várhatóan 50 ezer forintra történő emelése visszavetheti a foglalkoztatás bővítési szándékát.
A válaszadó cégek döntő hányada a szolgáltatási áraik inflációközeli emelésével kalkulál. A forgalom volumenét illetően az előző év hasonló időszakához képest a közép- és nagyvállalatok a belföldi megrendelések számának növekedését várják. Ezzel szemben a mikro- és kisvállalkozások az eddigiekkel azonos mértéket tartanak reálisnak. A beruházási kiadásokat tekintve látható, hogy a válaszadó cégek szinte mindegyike belföldi beruházásokat tervez, külföldi beruházási tervek nem jellemzőek a megyében. A vállalkozások 54 százaléka a gépbeszerzés növekedését tervezi. A tervezett beruházások főként a korszerűsítést, az állagmegóvást, a kapacitás- és az építménybővítést szolgálják.
Végül az üzleti tevékenységet akadályozó tényezők között a válaszadók 52,4 százaléka a tőkehiányt, 42,5 százaléka a fizetőképes kereslet hiányát jelölte meg, harmadik helyen a külső körülmények hatásait látják a cégek akadályozó tényezőként.