A szeptember 11-i terrortámadás és az utólag napvilágra jutott, rendkívül kedvezőtlen gazdasági prognózisok nyomán a Fehér Ház felvetette egy általános érvényű -- eredetileg 75 milliárd dollárban megjelölt összegű -- ösztönző terv gondolatát. Az elképzelést mind a képviselőház, mind a szenátus üdvözölte, abban azonban vita van a pártok között, hogy a kedvezményekben milyen súllyal szerepeljenek a fogyasztást közvetlenül serkentő dolgozói adó-visszatérítések, illetve a beruházások ösztönzésére szánt vállalati adókedvezmények.
A kormányzat 75 milliárdos tervére válaszolva a képviselőház megajánlási bizottsága a hét elejére munkálta ki az immár 100 milliárd dollárosra duzzadt csomagterv részleteit -- írja a Reuters. A többségi republikánusok igyekeztek elébe menni a demokraták elvárásainak, és jelentős visszatérítést javasoltak azon keresők számára, akiknek a jövedelme nem volt elég ahhoz, hogy az év eleji nagy adócsökkentési kampányba kerülhessenek. A szóban forgó, adót nem fizető keresői kör a javára befizetett tb-járulékok terhére kaphatna juttatást, mégpedig egyedülállóként 300, egyedüli családeltartóként 500, illetve házaspáronként 600 dollárt. A képviselőházban kisebbségben lévő demokraták azzal utasították el a tervet, hogy az üzleti világnak szánt -- beruházásélénkítő -- intézkedések túl nagy súllyal szerepelnek benne. Főleg az úgynevezett alternatív minimáladó visszamenőleges hatályát sérelmezik, ami -- mint fogalmaznak -- valóságos pénzözönhöz juttatná a vállalatokat. A demokraták szerint ki kellene terjeszteni a munkanélküliek ellátmányát, illetve támogatást kellene folyósítani a dolgozói egészségbiztosítási járulékokhoz. A tegnap szavazásra bocsátott javaslat emellett előirányozza a tőkeérték-növekmény adójának leszállítását, illetve leírási kedvezményt nyújtana számítástechnikai és egyéb informatikai beruházásokra.
A képviselőházi javaslattal egy időben napvilágot látott egy 70 milliárd dolláros szenátusi tervezet is, ami egyszerre ösztönözné adókedvezményekkel a lakossági fogyasztást és a vállalati beruházásokat.