A Legfelsőbb Bíróság ma tartja a Budaörs és az ÁPV Rt. közötti áramközműjuss-vita felülvizsgálati tárgyalását. Az ügy kimenetele hatással lehet a áramközmű-járandóságért indított próbaperekre. Ezek kis értékűek ugyan, ám tétjük - valamennyi település igényére figyelemmel - mintegy 30 milliárd forint. A kérdés, hogy megkapta-e Budaörs - illetve minden önkormányzat - a közreműködésével létrehozott vagyon fejében a törvényes juttatást, vagyis az állami tulajdonú áramszolgáltató-részvények negyedét. Az érintettek ugyanis azt állítják: az 1995-ben módosított önkormányzati törvényben rögzített 25 százalék helyett csak 12,5 százalékos részesedést vehettek át, tehát még egyszer ennyi járna számukra.

A Legfelsőbb Bíróság több mint egy éve utasította el jogerősen Budaörs 61 millió forintos követelését, kifejtvén: az önkormányzatot csak az üzemeltető gazdasági társaság - adott esetben az Elmű - ÁPV Rt.-nél kezelt részvényeinek 25 százaléka illeti meg. Nem jár semmi az áramszolgáltatók átalakításakor a Magyar Villamos Művek Rt. birtokába került 50 százalékos részvénycsomagból, mivel az az MVM társasági tulajdona.

Ezt az álláspontot támadja Budaörs a felülvizsgálati kérelemben. Hangsúlyozza, hogy az átalakulás nem tulajdonosváltás, hanem szervezeti-jogi formaváltozás volt, amellyel az áramszolgáltató vagyona nem került ki a kizárólagos állami tulajdonnak minősülő vagyontárgyak köréből. Vélekedése szerint a tulajdon állami jellege azzal sem változott, hogy a privatizációs társaság a szolgáltató részvényeinek felét egy szintén állami tulajdonú társaságnak, az MVM Rt.-nek adta át vagyonkezelésre.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét 1290 önkormányzat bízta meg érdekei képviseletével áramközművagyon-ügyben. A szövetség az öt áramszolgáltató cég területéről egy-egy önként jelentkező kisközséggel - melyek igénye összességében a 6,5 millió forintot sem éri el - indította meg a próbapereket. Ezekben - a budaörsi jogvitához képest - a felperesek azzal is érvelnek: egy 1994-es kormányhatározatnak megfelelően az MVM Rt.-nél kezelt részvényeket a privatizációs társaság visszavette. Az önkormányzati járandóság kiadásakor tehát a teljes részvénycsomag az ÁPV Rt.-nél volt, 25 százalék helyett mégis mindössze 12,5 százalékot kaptak a jogosultak. Erre azonban az egyik felperes, Tiszacsermely esetében az elsőfokú bíróság nem volt figyelemmel: a budaörsi ügyben született jogerős ítélet alapján elutasította a település 1,7 millió forintos követelését. A többi próbaperben még nem hoztak határozatot, háromban eddig tárgyalást sem tartottak.

Kende Katalin