Az Európai Bizottság véglegesítette a 2002-es gazdaságpolitikai irányelvekről szóló javaslatait. Pedro Solbes gazdasági biztos szerint a strukturális reformok révén az elmúlt években javult ugyan az EU gazdaságának teljesítménye, a növekedés üteme azonban alatta maradt a lehetőségeknek. A fellendülés erősítése érdekében a bizottság a makrogazdasági stabilitás fenntartását, a foglalkoztatás és a termelékenység növelését, valamint a fenntartható fejlődés előmozdítását javasolja - írja a Rapid.

Az Európai Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy költségvetésüket a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2004-re hozzák legalább egyensúly közeli, de inkább szufficites állapotba. A bérkövetelések terén a jelentés folytatódó mérsékletet kér a szociális partnerektől, hangsúlyozva, hogy a bérek fejlesztését a termelékenység növekedésével összhangban kell megvalósítani.

A foglalkoztatás növelése érdekében a bizottság az adó- és járadékrendszer reformját, a munkaerő regionális és ágazati mobilitásának erősítését, valamint a bérrugalmasság növelését tartja szükségesnek. Javasolja egyúttal a korai nyugdíjba vonulás lehetőségének fokozatos megszüntetését.

A termelékenység növelését a jelentés a befektetési környezet javításával, valamint az energia- és távközlési hálózatok további integrációjával véli megvalósíthatónak. A fejlődés fenntarthatóságának érdekében a "szennyező fizet" elvének következetesebb érvényesítésére, valamint a nyugdíj- és egészségügyi rendszereknek a lakosság elöregedésével szembenéző reformjára van szükség.

VG-összeállítás