Hamarosan kiderül, a Nemzeti Akkreditációs Tanács (NAT) megadja-e a jogot a Mirtusz 2001 Közhasznú Társaságnak arra, hogy a kórházak nemzetközi standardok szerinti tanúsítását végezze. A Magyar Kórházszövetség által alapított, az Egészségügyi Minisztérium támogatását is elnyert kht. arra vállalkozna, a gyógyintézményekben folyó munka valamennyi fázisát szabályozza, tudtuk meg Kövecs Gyula ügyvezető igazgatótól.

Korábban a szaktárca rendeletben jelentette meg a kórházi ellátási standardokat, amelyek az USA-beli gyógyintézményekben alkalmazott szabályok hazai sajátosságok szerint átdolgozott változatát jelentik.

Pár éve nálunk is megkezdték a kórházak minőségügyi rendszerének kidolgozását, ám mint azt Kövecs elmondta, a rendszer az intézmények saját, belső elképzelései szerint írja le a kórházi folyamatot. Ám a Mirtusz 2001 által kínált projekt a gyógyítás minden fázisára külső, a nemzetközi szabványok szerinti ellátást, a gyógyító beavatkozások dokumentálását, a hatályos jogszabályok alkalmazását írja elő.

A kérvény NAT-hoz történő benyújtásához szükség volt arra, hogy a Mirtusz 2001 Kht. három próbaminősítést végezzen. Ezekre a zalaegerszegi, a nagykállói és a marcali kórházban került sor. A minősítés költsége - nemzetközi szabvány szerint - a gyógyintézmény nagyságától függ. Az ennek elvégzéséhez szükséges óraszám alapján - ezt is szabályok rögzítik - fizetik a minősítők díját. Az összeg azonban - közhasznú társaság lévén - lényegesen kevesebb lesz a hasonló munkát végző, profitérdekelt cégeknél alkalmazott tarifáknál.

A hatályos miniszteri rendeletben előírt gyógyítási minimumfeltételeket a kórházak nagy része nem teljesítette, a pótlásra haladékot kaptak. Az egészségügyi tárca korábbi tervei szerint azonban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) januártól csak akkor adna végleges engedélyt a működésükhöz, ha meglesznek a gyógyításhoz előírt tárgyi és személyi feltételek. Ennek megfelelően az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pedig csak azokra a gyógyítótevékenységekre kötne finanszírozási szerződést, amelyek végzését az ÁNTSZ az adott kórházban engedélyezte.

Kövecs hozzátette: egyelőre nem kötelező a kórházak külső cégek által történő minősítése, ám biztosnak tartja, hogy Magyarországon is általánossá válik az akkreditálás. Az USA példáját említette, ahol szintén nem kötelező a gyógyintézmények minősítése, mégis rákényszerülnek, mivel a nem tanúsított kórházakkal nem köt szerződést a társadalombiztosító. (NTE)

Munkatársunktól