A magyar útépítési szakma évi 50-100 kilométer sztráda megépítésére alkalmas. Az építés ütemét a rendelkezésre álló pénzmennyiség, illetve az engedélyezetési eljárások befolyásolják. Egyelőre nem tudni, hogy a következő években a költségvetésből mennyi jut az autópálya-beruházásokra. Finanszírozásuknál a tárca számít a nemzetközi pénzintézetekre, EU-s forrásokra, de magánbefektetők is szóba jöhetnek. Az Európai Unió csak az európai közlekedési folyosók (TINA) építését és a burkolatmegerősítést támogatja.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy a kormány programjában a közúti közlekedési infrastruktúra és ezen belül a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése stratégiai cél.

Kiemelt feladat az M0-s, az M3-as, az M5-ös és az M7-es autópályák országhatárig történő kiépítése, az M0-s főváros körüli útgyűrű további szakaszainak megépí-tése, a 4-es, 6-os és 8-as főút gyorsforgalmi úttá fejlesztése, valamint a Veszprém-Dunaújváros-Szolnok szakasz kiépítése.

Az előző kormány tavaly októberben döntött a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének 15 éves programjáról és ütemezéséről. A program célkitűzései helyesek - mondta Ruppert László -, azonban egyes gyorsforgalmi úthálózati elemek (például a Kaposvár-Balaton közötti M65-ös nyomvonala) felülvizsgálatot igényelnek.

A szaktárca vezetőjének a főpolgármesterrel a közelmúltban tartott egyeztető tárgyalásának megfelelően a jövőben elsőbbséget élvez az M0-s körgyűrű és az ehhez kapcsolódó új északi autópályahíd. Ugyancsak kiemelt feladatként kezeli a tárca az M6-os és az M56-os gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését.

A beruházások a már kialakult lebonyolítási struktúrában folytatódnak, az egyes szervezetek működtetése, szakmai munkájuk irányítása és koordinálása a GKM feladatkörébe

tartozik.

A program finanszírozására kijelölt intézmény, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt. a GKM felügyelete alatt továbbra is foglalkozik az autópálya-építések forrásbiztosításával, pénzügyeinek intézésével. A végrehajtásért felelős szervezetek azonban a jövőben nem az MFB Rt., hanem a GKM irányítása alá tartoznának.

Magos Katalin