Az Európai Bizottság jogi eljárást kezdeményezett hat tagállam (Belgium, Dánia, Francia-, Olasz-, Spanyolország és Portugália) ellen, amelyek adózási szempontból hátrányosan kezeltek külföldi nyugdíjalapba irányuló befizetéseket. A fellépést a belső piac kérdéseiben illetékes biztos, Frits Bolkestein azzal indokolta, hogy a külföldi alapokkal szembeni adódiszkrimináció elfogadhatatlan, mert sérti a személyek mozgásának, letelepedésének, a tőke áramlásának és a szolgáltatások nyújtásának szabadságát.

Elemzők és üzleti tanácsadók üdvözölték a bizottság fellépését, mert azzal - véleményük szerint - gyorsan bővül a nyugdíjalapok kínálata, uniós léptékű sémák alakulnak ki, és élénkül a határokon átívelő mobilitás. A megfogalmazott remények szerint a jogi eljárás nyomán a munkaadói és a magánbiztosítási formák egyaránt gyors terjedésnek indulnak, miközben változatlan marad az állami alapellátások országonkénti rendszere. Az eljárás részeként a bizottság - az EU-jogban alakilag meghatározott - "indokolt véleményt" küldött Dániának, amelyre válaszolva Koppenhágának igazolnia kell a korrekciós lépések megtételét, mielőtt az ügy az EU luxembourgi törvényszéke elé kerülne. Mint a Reuters emlékeztet, a többi öt tagállam egyelőre csak figyelmeztető célú, egyszerű értesítést kapott. (VG)