Az egészségügyi dolgozók helyzetéről, valamint a problémák - többek között a munkaerőhiány - megoldásáról készített vitaanyagot a szaktárca. A dokumentum szerint a számottevő javuláshoz legalább tíz év szükséges.- A társadalmi vitát az egészségügyi dolgozók helyzetéről és szerepéről szeretnénk lefolytatni, tehát az orvosokról, az ápolókról, az egészségügynek minden olyan szereplőjéről, akinek a biztonsága, képzése, az utánpótlása, a magyar lakosság egészségügyi ellátása szempontjából kitüntetett - mondta el Vojnik Mária, a minisztérium államtitkára. A vitaanyag egy megoldási javaslatcsomagot dolgozott ki, amely a pályaválasztás, a pályán való megtartás, az egészségügyi dolgozókat segítő szolgáltatások, a bevándorlás és munkaerő-toborzás lehetséges módjairól, a külföldi munkavállalás előnyeinek és kockázatainak tárgyilagos bemutatásáról és a lakosság tájékoztatásáról szól.A vitaanyagban leírt javaslatok között szerepel, hogy, például, az orvoshiány megoldása érdekében emelnék az orvostanhallgatók képzési keretszámát. A végzetteket pedig a jelenleginél magasabb bérekkel és jobb munkakörülményekkel csábítanák. Ami a gyermeket nevelő egészségügyi dolgozók helyzetén könnyítene, az a munkahelyi óvoda intézményének felújítása lenne. Esetleg ennek alternatívájaként szerződéskötések közeli gyermekintézménnyel.Fontosnak tartják emellett a vitaanyag kidolgozói az orvosok széles körű tájékoztatását arról, milyen lehetőségek és egyben milyen kockázatok is rejlenek a külföldi munkavállalásban, de legalább ennyire fontos megteremteni a lehetőségét annak, hogy aki mégsem Magyarországon akar praktizálni, később zökkenőmentesen visszatérhessen a hazai egészségügyi rendszerbe. A vitaanyag egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy az orvos utánpótlást részben a szomszédos országok szakorvosai is biztosíthatják. Persze leszögezi azt is, ha most azonnal elindulna egy átfogó reformfolyamat, akkor is beletelne legalább tíz évbe, mire érezhetően javulna az egészségügy helyzete.

(MR)