Az EU-csatlakozás után a mintegy 860 ezer magyar kis- és középvállalkozás számára létkérdés lenne a versenyképesség, mert az egyúttal fejlett üzleti kapcsolatok, stratégiai szemlélet, korszerű vállalatirányítási rendszer kialakulását is feltételezi. Az Általános Vállalkozási Főiskolának az integráció társadalmi-gazdasági hatásait vizsgáló konferenciáján Kerepesi Katalin tanszékvezető tanár külön is kiemelte a reálisan hozzáférhető források jelentőségét. E tekintetben riasztónak minősítette, hogy 2004-ben eddig a digitális tartalomfejlesztést célzó 70 beadott pályázatból egy sem nyert, az e-gazdaság kialakítását és fejlesztését célzó 236 beadott pályázatból pedig csupán egy volt a nyertes.

Létkérdés a versenyképesség - erre figyelmeztetett Fazakas Szabolcs, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának elnöke is. Elmondta, hogy már javában folynak a 2007-2013-as új pénzügyi periódussal összefüggő alkudozások, ezért sürgető felállítani Magyarország prioritásait. A magyar EP-képviselő szerint eldőlni látszik a kérdés, hogy a lisszaboni stratégia - az a terv, hogy az EU 2010-re a világ legversenyképesebb, tudás alapú gazdasága legye - egy szép álom csupán, vagy meg is lehet valósítani. A tagállamok minden eddiginél határozottabban kiállnak a megvalósítás mellett. Ez számunkra kedvező, hiszen a tudomány az egyik legjelentősebb hozzáadott érték lehet az EU-tag Magyarország részéről az európai integrációhoz.

A további uniós perspektívák közül Czúcz Ottó, az Elsőfokú Bíróság magyar tagja azt emelte ki, hogy nem árt tudatosítani: az EU tagállamaiban élők a nemzeti állampolgárság mellett európai állampolgárságuk is van, aminek hatása nagy horderejű lesz. Bármely uniós polgár, illetve jogi személy megkeresheti ügyével a közösség bírósági fórumait. Az EU-tag Magyarországról eddig három beadvány érkezett: a szombathelyi városi bíróságról; az önkényuralmi jelképekkel összefüggő büntető ügyben; és az Olaszországgal zajló tokajivitával kapcsolatban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az új tagállamokból a csatlakozást követő második-harmadik esztendőben nő meg a beadványok száma.