BUX 44,034.83
+1.30%
BUMIX 3,777.58
-0.62%
CETOP20 1,851.66
+1.48%
OTP 9,290
+4.03%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
ZWACK 17,400
0.00%
0.00%
ANY 1,585
+2.92%
RABA 1,125
-0.88%
+4.46%
+0.32%
-0.66%
0.00%
-0.52%
+4.17%
-4.99%
0.00%
-0.95%
OTT1 149.2
0.00%
-1.77%
MOL 2,936
+1.24%
DELTA 39.15
+0.90%
ALTEO 2,760
-0.72%
0.00%
+0.91%
0.00%
0.00%
-0.64%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
-2.05%
+1.11%
0.00%
SunDell 45,800
0.00%
+0.29%
+5.08%
-3.33%
0.00%
-0.77%
+5.29%
GOPD 12,400
0.00%
OXOTH 3,490
0.00%
+0.94%
NAP 1,192
-3.09%
0.00%
-5.84%
Forrás
RND Solutions
Magyar gazdaság

A magyar versenyképesség megbénítója a kormányzati hatékonyság és a gazdasági teljesítmény

Ma összeült a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal, és megvitatta azt a szakértői tanulmányt, amelynek összefoglalója alább olvasható.

A magyar versenyképességet az IMD1 mutatója szerint a gazdasági teljesítmény és a kormányzati hatékonyság gyengíti leginkább. A gazdasági teljesítményt az alacsony termelékenység és alacsony foglalkoztatás korlátozza, a kormányzati hatékonyságot elsősorban a magas deficit és adósságállomány, az adók szerkezete, illetve az intézményi működés problémái, különösen a transzparencia hiánya rontja le. Az alacsony foglalkoztatás és az adószerkezet erősen összefügg: az adók növelik a munkaerő költségét, és ez, a jóléti ellátórendszer rossz szerkezete mellett, a foglalkoztatás bővülésének erős korlátja. A tanulmány a magyar adórendszer hatékonyságával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket tekinti át, és néhány kiemelt problémára konkrét megoldási javaslatot tesz. A jóléti ellátórendszer problémáival csak annyiban foglalkozik, amennyiben ezek az adórendszerrel is szorosan összefüggenek.

Nemzetközi összehasonlítás

Az Európai Unió tagországaival való összevetés alapján a tőkét terhelő adók aránya relatíve alacsony, ennek fenntartását rövidtávon a konvergencia elősegítése, valamint a versenyképességi szempontok indokolhatják. A bevételek egymáshoz viszonyított arányai ösztönzési szempontból általában megfelelők, de a munkát terhelő adók és járulékok implicit kulcsa magas, ami jelentősen csökkentheti a legális munkavégzési hajlandóságot.

Munkakínálat és kereslet

Magyarországon a 15-64 éves népesség 57%-a dolgozik, míg az EU átlaga 64%. A lemaradás zöme abból adódik, hogy az alacsonyan képzettek foglalkoztatása 20 százalékponttal alacsonyabb, mint Nyugat-Európában. A munkakínálatot az effektív marginális adókulcs (METR) segítségével vizsgáltuk. Magas effektív marginális adókulcs esetén az egyén nem vállal (több) munkát, mert ez a rendelkezésre álló jövedelmét csökkentené. A magyar rendszerben az adójóváírás, és egyes támogatások okoznak magas kulcsokat. Az előbbi hatása úgy csökkenthető, ha az adójóváírások helyett nulla kulcsos sáv bevezetésével tesszük az alacsony jövedelmeket adómentessé. Ez a változtatás önmagában ugyan növeli a költségvetés terheit, de például az adótábla módosításával elérhető, hogy fiskálisan semleges eredményt kapjunk. A munkaerő keresletére vonatkozó hatást az adóékkel mértük, ami azt mutatja, hogy a munkavállaló nettó jövedelme hogyan aránylik a munkaadó által a munkavállaló utáni összes kifizetéshez. Nemzetközi összehasonlításban a magyarországi adóék átlagos mértéke igen magas: 2005-ben 43% volt. Az EU15-ben 4, míg közvetlen szomszédunknál, Szlovákiában 8 százalékponttal alacsonyabb az adóék. Magyarországon 2007-ben az átlagkeresetre vonatkozó adóék mértéke eléri a 49%-ot. Az adóék mértékének növekedése előnytelen változás, hiszen ez csökkenti a munkakeresletet és a magyarországi munkaerő versenyképességét a nemzetközi piacon. A munkáltató számára legolcsóbb munkaerő minden jövedelemszinten az evá-s, őt követi ez ekho-s és végül a legdrágább alkalmazotti munkaviszonyt fenntartani. Ez azt mutatja, hogy az adórendszer „preferálja” a szerződéses tevékenységet a munkaviszonnyal szemben, ami ösztönzőleg hat a színlelt szerződések kialakulására.

1 A leggyakrabban idézett versenyképességi mutató az IMD (International Institute for Management Development) rangsora, amit négy tényező értékelésével állítanak össze: Gazdasági teljesítmény, Kormányzati hatékonyság, Üzleti hatékonyság, Infrastruktúra.

Vállalati beruházás

A vállalatok beruházási döntéseit a társasági- és az osztalékadó, illetve a különböző működési, illetve finanszírozási formák eltérő adóztatása befolyásolják. A vállalkozó arról dönt, hogy mekkora beruházást tegyen, vállalkozását milyen szervezeti formában működtesse, és milyen forrásból finanszírozza, hogy adózás utáni eredménye a legnagyobb legyen.

Fogyasztás

A fogyasztást terhelő (indirekt) adók közgazdasági jellemzője, hogy az adóterhet az adó alanya részben át tudja hárítani más gazdasági szereplőkre, jellemzően a végső fogyasztóra. Az indirekt adók előnye, hogy a termelési és munkapiaci döntéseket kevéssé befolyásolják, így egységes kulcs esetén más adótípusokhoz képest kevésbé torzítják a forráselosztást. Ebből a szempontból hatékonynak tekinthető, hogy Magyarországon magas az indirekt adók aránya a bevételben. Hatékonysági szempontból a tisztán egykulcsos ÁFArendszer lenne optimális, kivéve, ha a kedvezményes kulcsok valamilyen externális hatást, vagy az átlagostól eltérő fogyasztási rugalmasságot korrigálnak.


Adóelkerülés, transzparencia, és fenntarthatóság

Az adórendszer bonyolult, a számos kivétel és kedvezmény egyfelől megnehezíti és költségessé teszi az ellenőrzést, másfelől könnyű profitszerzési lehetőséget teremt (adóelkerülés, adóminimalizálás). A kedvezményekkel szűkített adóalap miatt a magas kulcsok kevés bevételt hoznak. A sokféle adónem és sokféle kedvezmény miatt nem lehet átlátni, hogy összességében mekkora az egyes egyének vagy vállalkozások hozzájárulása a közteherviseléshez. Ezen a helyzeten egyfelől az elszámolások transzparensebb kialakításával (pl. az adókedvezményekből adódó bevételcsökkenés rendszeres felmérésével), másfelől az adókedvezmények radikális szűkítésével, az adóigazgatás és –ellenőrzés hatékonyabb megszervezésével lehetne javítani. Az adórendszer fenntarthatósága és az üzleti döntések szempontjából egyaránt alapvető az, hogy az adórendszer változásai konzisztensek, követhetőek legyenek, és lehetőség szerint hosszú távon maradjanak érvényben.

Ajánlások

Bármely szabályozásváltozás jelentős alkalmazkodási és hitelességi költségekkel jár, ezért csak akkor indokolt, ha a várt hozam magasabb, mint a változásból adódó társadalmi költségek. Ezt szem előtt tartva, az egyszerűsítés mellett a munkát terhelő adók átalakításának volna a legnagyobb hozama: az ösztönzők javítása nyomán bővülhetne a foglalkoztatás, ami lehetőséget teremthetne a kiadások csökkentésére is. A beruházást és a fogyasztást érintő adók esetében úgy látjuk, hogy nincs elegendő empirikus információ az optimális adószint kialakításához, illetve nem látszik égetőnek az átalakítás igénye. A teljes adórendszerre igaz ugyanakkor, hogy a sok adónem és a számos kivétel jelentősen megnöveli a kormányzat és az adóalanyok adminsztrációs kiadásait. Minden területen javasoljuk ezért az adónemek összevonását, illetve a kivételek, mentességek és kedvezmények radikális csökkentését. Az adórendszer igazságossága szempontjából nem látjuk vállalhatónak egy egykulcsos szja bevezetését, még akkor sem, ha ezt egy új, egységes vagyonadó egészítené ki. Az utóbbi ugyanis nem alkalmas a progresszivitás növelésére - bevezetése mellett így elsősorban az egységesítés, illetve az szólhat, ha bizonyítható, hogy olcsóbb beszedni, mint más adónemeket.

A magas adókulcsokhoz képest közepes implicit adókulcsokat részben a kedvezmények és kivételek, részben azonban az adóelkerülés magyarázza. Az adózási fegyelmet lehet, és érdemes is növelni, de az nem tűnik sem reálisnak, sem célszerűnek, hogy a relatíve magas kulcsoknak megfelelő mértékű adóbevételt az ellenőrzés szigorításával érjük el. Ez vagy nagyon költséges lenne, vagy a várttal ellentétes eredményt hozna: a fekete gazdaság bővülését, vagy a tőke kivonulását. Az egyszerűsítés az ellenőrzés költségeit is csökkentené, ezen felül a kiválasztási rendszerek finomítása és az ellenőrző hatóság belső motivációs rendszerének fejlesztése hozhat további eredményeket.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek