Magyar gazdaság

ÁSZ: Elszaladtak a kiadások az önkormányzatoknál

Az ellenőrzött önkormányzatok csaknem négyötöde a költségvetésében nem biztosította a tervezett bevételek és kiadások egyensúlyát, bevételeik nem nyújtottak fedezetet a kiadásokra, a különbséget hitel felvételével igyekeztek fedezni – áll az Állami Számvevőszék jelentésében, amelynek során a helyi önkormányzatok – döntően – 2007. évi gazdálkodási rendszerét ellenőrizte.

A költségvetés végrehajtása során a tervezettnél kisebb arányuk – mintegy harmaduk – zárta az egyes éveket hiánnyal. Az egyensúly kialakításához a vártnál kevesebben és alacsonyabb összegben vettek fel hitelt, azonban lényegesen nőtt a kötvényt kibocsátó önkormányzatok száma.

A tőketörlesztés megkezdéséhez meghatározott türelmi idő 1-10 év között változott. A 2007. évi bevételek összetételét figyelembe véve az ellenőrzött önkormányzatok a kötvény-kibocsátásokhoz kapcsolódó tőke- és kamatfizetési kötelezettségvállalások során betartották a törvényben meghatározottak szerinti felső határt, átlagosan annak harmadáig vállaltak hosszú távra évenkénti fizetési kötelezettséget. A kötvénykibocsátás a visszafizetendő deviza árfolyamváltozása, valamint a változó kamatfeltétel miatt kockázatot jelent.

Az eladósodás az önkormányzatok pénzügyi helyzetét hosszú távon kedvezőtlenül befolyásolja, a pénzügyi mutatók együttesen rámutatnak az önkormányzatok fokozódó eladósodására, a pénzügyi helyzet kedvezőtlen irányú változására. Az európai uniós források igénybevételére és felhasználására a szabályozottság terén az ellenőrzött önkormányzatok négyötöde, a szervezettség vonatkozásában közel ötöde 2005-2008 között nem készült fel eredményesen, annak ellenére, hogy a gazdasági programban, ágazati koncepciókban meghatározott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak pályázataik.

A szabályozások azonban nem tartalmazták a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve a döntés-előkészítési jogkörrel rendelkezők közötti információk szolgáltatásának kötelezettségét, a polgármester és a fejlesztési feladat lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjét. Továbbá nem terjedtek ki az uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatokra a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési feladatok meghatározásai és a belső ellenőrzési feladatokat megalapozó kockázatelemzések.

Az összvagyon 11 ezer milliárd forint

Tavaly öt megyei, hat megyei jogú városi, ugyanannyi fővárosi kerületi, 65 városi, valamint kettő nagyközségi, 25 községi önkormányzatnál folytatott az ÁSZ vizsgálatot. A 2007. évi gazdálkodás mellett a helyszíni vizsgálat befejezéséig figyelemmel kísérték a pénzügyi-gazdasági folyamatokat, és az egyes gazdálkodási tendenciák megítélésénél a 2005-2008 közötti időszak eseményeit, adatait is értékelték. Az államháztartás önkormányzati alrendszerét egyébként tavaly 3194 helyi önkormányzat és 173 kistérségi társulás alkotta. A helyi önkormányzatok könyvviteli mérlegben kimutatott vagyona 2005-2008 között 9861 milliárd forintról 11 099 milliárdra nőtt. 2005-ben 3364 milliárd, tavaly ennél 21 százalékkal magasabb összegű, 4083 milliárd forint nettósított költségvetési bevétellel gazdálkodtak. A feladatok ellátásában az elmúlt évben 40 ezer köztisztviselő és 361 ezer teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott vett részt.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek