BUX 39,412.74
-0.51%
BUMIX 3,795.1
-0.11%
CETOP20 1,860.46
+1.28%
OTP 8,400
+0.55%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
+5.12%
-0.57%
0.00%
ZWACK 18,300
-1.08%
0.00%
ANY 1,580
+1.28%
RABA 1,130
0.00%
0.00%
-1.19%
-1.92%
0.00%
OPUS 173.6
-2.91%
-5.46%
0.00%
0.00%
-2.21%
OTT1 149.2
0.00%
0.00%
MOL 2,926
-0.14%
DELTA 39.85
-0.37%
ALTEO 2,290
+1.78%
0.00%
-0.98%
EHEP 1,370
-3.86%
0.00%
-0.38%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
-2.21%
0.00%
0.00%
SunDell 42,000
0.00%
+3.95%
-1.13%
-0.77%
0.00%
-1.38%
-0.40%
GOPD 12,900
0.00%
OXOTH 3,700
0.00%
-3.02%
NAP 1,278
-0.16%
0.00%
+18.75%
Forrás
RND Solutions
Magyar gazdaság

Most már biztos: vége a recessziónak Magyarországon

Az első negyedévben 0,9 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) a tavalyi év utolsó negyedéhez képest, és 0,1 százalékkal emelkedett a múlt év azonos időszakához viszonyítva - jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az adatok megegyeznek a korlátozott információs bázisra épülő gyorsbecsléssel.

Magyarország bruttó hazai terméke 2010 I. negyedévében 0,1%-kal, a naptárhatás kiszűrésével 0,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest 0,9%-kal bővült.

A kiigazítatlan adatok alapján a gazdasági teljesítmény öt negyedéve tartó csökkenése 2010 első negyedévében megállt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar és építőipar) hozzáadott értéke 3,2%-kal emelkedett, ami 0,4 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez. Ezen belül az ipar hozzáadott értéke a korábbi negyedévek egyre mérsékeltebb csökkenése után, 3,3%-kal nőtt, elsősorban az exportorientált feldolgozó-iparban bekövetkezett 4,2%-os bővülés következtében. Az építőipar hozzáadott értéke 8,7%-os mérséklő-dést mutat. Az építőipari termelésen belül egyik építménycsoport teljesítménye sem érte el az előző évi szintjét, például több mint egynegyedével kevesebb lakás épült, mint az előző év azonos időszakában.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke 0,7%-kal csökkent, így 0,1 százalékponttal mérsékelte a GDP változását. A korábbi tendenciát követően mérsékeltebb teljesítménycsökkenés mutatkozott a kereskede-lem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (-3,8%) területén, összhangban a belső kereslet, azaz a ház-tartások fogyasztási kiadásainak mérsékeltebb visszaesésével, mely részben az alacsony bázis hatása.

A szállítás, raktározás, posta és távközlés együttes hozzáadott értéke 2,0%-kal emelkedett, melyben tük-röződik a tovább növekvő exportforgalom. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye az előző negyedévhez hasonló mértékben 1,6%-kal mérséklődött. Ezt elsősorban az államháztartásból finanszírozott egészségügyi ellátás visszaesése okozta, ugyanakkor a közigazgatásban továbbra is megje-lenő közmunka programban foglalkoztatottak létszámának bővülése mérsékelte a csökkenés ütemét. A pénzügy, ingatlanügyletek és gazdasági szolgáltatások területén 0,8%-os emelkedés mutatkozott, ezen belül az ingatlanügyletek teljesítményének mérséklődése említésre méltó, ahogy azt az építőipari termelés utóbbi negyedévekben mutatkozó visszaesése is mutatja.


A GDP felhasználási oldalán a háztartások végső fogyasztása 4,2%-kal csökkent 2010. I. negyedévében, 3,0 százalékponttal mérsékelve a GDP változását. A háztartások fogyasztási kiadása továbbra is vissza-esést mutatott, 4,7%-os mértékben. Az állandó, rendszeres kiadások, mint az élelmiszer vagy a lakhatás-sal kapcsolatos költségek továbbra is az átlagnál kisebb mértékben csökkentek, míg a közlekedésre fordí-tott kiadások az átlagosnál nagyobb mértékben estek vissza.
A kormányzattól kapott természetbeni juttatások értéke 2,2%-kal csökkent. A közösségi fogyasztás terü-letén 4,4%-os növekedés figyelhető meg. A közösségi fogyasztás így 0,5 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához.
Mindezen folyamatok összegeként a végső fogyasztás 3,0%-kal csökkent.
A bruttó-állóeszköz felhalmozás az előző negyedévinél kisebb mértékben, 4,4%-kal esett vissza, ezzel 0,7 százalékponttal mérsékelte a GDP változását. A nagy súlyú ágazatok közül a feldolgozóipar, a keres-kedelem, gépjárműjavítás és az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágakban jelentős csökkenés figyelhető meg, ugyanakkor a szállítás, raktározás, a villamosenergia-ellátás és az oktatás ágazat esetében növekedés tapasztalható. Az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágon belül folytatódott a lakásépítések visszaesése. A szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág esetében a növekedés mögött egy, a szárazföldi, csővezetékes szállítás területén megvalósuló nagyberuházás áll. Az energiaipar beruházásainak növekedését a villamosenergia-termelés jelentős erőművi beruházása eredményezte, míg az oktatás ágban a I. negyed-évben is több oktatási intézmény felújítására, illetve bővítésére került sor.
A készletek állománya a I. negyedévben újra apadt, legnagyobb mértékben a villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás termelésében, a kereskedelemben és az élelmiszeriparban. Lényegesebb növekedés csupán a kőolaj-feldolgozás és vegyipar ágazatoknál elszámolt készletek esetén történt.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában, folyó áron 478 milliárd Ft aktívum keletkezett, to-vábbra is javuló külkereskedelmi cserearányok mellett. Már nem csak az export, hanem az import volu-mene is növekedett 13,7%-kal illetve 11,6%-kal. A külkereskedelmi forgalom pozitív egyenlege +2,4 százalékponttal járult hozzá a GDP változásához. Az áruforgalom exportja 15,2%, importja 14,4%-kal nőtt. A szolgáltatások exportja ismét nőtt 6,6%-kal, míg importja továbbra is visszaesést mutatott, 1,7%-kal.
Az Eurostat gyorsbecslése szerint az Európai Unió gazdasága 2010 I. negyedévében a magyar gazdaság-nál kisebb mértékben, míg a német gazdasággal azonos mértékben 0,2%-kal bővült az előző negyedév-hez viszonyítva.
A bruttó hazai termék volumene a I. negyedévben a szezonális és naptári hatás kiszűrésével 0,9%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek