A jövő évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetének hitelességére és végrehajthatóságára nézve nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a tervezettel kapcsolatban az egyet nem értés jelzését – közölte a Költségvetési Tanács (KT), amely megállapította, hogy a költségvetési törvényjavaslat tervezete az ismert hazai és nemzetközi előrejelzések sávjába illeszkedő – 4,1 százalékos – gazdasági növekedéssel számol a rekordmagas foglalkoztatás további emelkedése, a keresetek gyors ütemű növekedése, a háztartások fogyasztása, az állóeszköz-felhalmozás érdemi bővülése, valamint a termelékenység javítása révén.

A KT megítélése szerint a várt gazdasági növekedés megvalósulhat, amennyiben a járvány nem tér vissza, a háborús konfliktus hatásai a tervezés készítésekor megismert sávban maradnak, valamint a külkereskedelmi mérleg további romlása elkerülhető lesz.

költségvetés jövőre Map of Hungary. Rolled up Hungarian forint 20000 forint banknote Ferenc Deák.Forint Coins Hungarian currency, in the background banknotes of different denominations. Európe Hungary
Fotó: Shutterstock

A KT támogatja az egyensúly javítására, a GDP-arányos államadósság és hiány csökkentésére irányuló törekvést. Pozitívan értékeli azt az elgondolást, hogy a bevételi oldalon a teherviselő képességhez igyekeznek igazítani az adókat, s a lakossági, illetve a munkát terhelő adókat nem emelik. A Költségvetési Tanács úgy látja, hogy az egyensúly megteremtésében jelentős súlyt képviselnek a bevételoldali intézkedések – különösen az extraprofitadók révén –, miközben a kiadásoldali lépések tartósabban és hatékonyabban járulhatnak hozzá az egyensúlyok javulásához.

A kiadásoldali intézkedések végrehajtása – a családok jövedelmének csökkentése nélkül – feltétlenül szükséges a stabilizáció hiteles és megalapozott végrehajtásához.

„A külső és belső makrogazdasági egyensúlyi pozíciónk javítása csakis a kiadásoldali lépések minél gyorsabb részletezése és megvalósítása mellett következhet be.”

A KT helyes lépésnek tekinti, hogy 2023-ban a kormányzati szektor eredményszemléletű (ESA) hiánya 3,5, míg az államháztartás pénzforgalmi hiánya 3,3 százalékra mérséklődik. A költségvetési hiánycél elérhető, amennyiben a tervezett makrogazdasági pálya megvalósul, illetve a tervezett adóváltozások és a kiadások csökkenése részletesen kidolgozásra, majd végrehajtásra kerül. A tanács tudomásul veszi, hogy a 3 százalékot meghaladó államháztartási hiányt az EU-s és a hazai szabályok 2023-ra is lehetővé teszik. A KT szorgalmazza a 3 százalékos hiány mielőbbi elérését, amennyiben azt a gazdasági körülmények megengedik. 

A törvénytervezet 8,9 százalékos fogyasztóiár-emelkedéssel számol 2022-ben, ami jelentősen meghaladja a 2021. évi 5,1-es mértéket.

A bejelentett adóbevétel-növelő intézkedések hatásai már megjelennek a tervezett bevételekben, de ezek részletes alátámasztása a tervezetben nem szerepel. Ezt a Költségvetési Tanács megítélése szerint a törvényjavaslat benyújtásakor – összhangban az adótörvények tervezett módosításával – pótolni szükséges.

A kiadások azt tükrözik, hogy 2023-ban is a költségvetés fókuszában a rezsicsökkentés megőrzése, a családok támogatása és az idős emberek védelme áll. Ezeken túl jelentős szerepet kap a hon- és rendvédelem és a menekültek megsegítése. 

A KT megállapítja, hogy az Alaptörvény előírásával összhangban az államadósság-mutató csökkenő trendje tartós marad, és annak mértéke a költségvetési törvényjavaslat tervezete szerint a 2022. év végi 76,1 százalékról 2023 végére 73,8-re mérséklődik. A tanács ennek elérését a makrogazdasági és költségvetési pálya alapján teljesíthetőnek tartja. 

A központi alrendszer összes – nem konszolidált – bevételi előirányzata 30 913 milliárd forint, amely a 2021. évi előzetes teljesítésnél 23,7, a 2022. évi előirányzatnál 21,7 százalékkal nagyobb. A fogyasztáshoz kapcsolt adók előirányzata 9210,2 milliárd forint, az általános forgalmi adóé ebből 7061,4 milliárd. A tervezet szerint az államháztartás központi alrendszerének összes – nem konszolidált – kiadási előirányzata 33 265,2 milliárd forint, a 2022. évi előirányzatnál 16,5, míg a 2022. évi várható teljesítésnél 7,1 százalékkal nagyobb.

Varga Mihály pénzügyminiszter közösségi oldalán közölte, a költségvetési törvényjavaslatot kedden nyújtja be az Országgyűlés elnökének.