Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében az Európai Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló 2185/96/EURATOM, EK tanácsi rendelet 9. cikkében meghatározott tagállami segítségnyújtás biztosítása érdekében a javasolt törvénymódosításokkal lehetővé válik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) helyszíni ellenőrzéseinek pénzügyőri támogatása – olvasható a benyújtott törvénymódosító indoklásában. 

Strasbourg,,France,,July,3,,2019:,European,Parliament,In,Strasbourg,,France
Fotó: Shutterstock

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény (továbbiakban: EUCs tv.) módosítása pedig megteremti a feltételeit a pénzügyőri intézkedés igénybevételének, továbbá hivatkozást tartalmaz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvényre (továbbiakban: tv.), amely szabályozza az alkalmazható pénzügyőri intézkedéseket. 

A kormány javaslata szerint a NAV törvényben pénzügyőri feladattá válik az OLAF-vizsgálat helyszíni ellenőrzésének támogatása, és egy új fejezetben szerepelnek a pénzügyőri intézkedésekre vonatkozó speciális szabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy az OLAF vizsgálók a vizsgálattal érintett helyiségbe vagy bármely más, üzleti célra használt területre a pénzügyőrökkel együtt bejussanak. Továbbá a pénzügyőrök helyszínbiztosítással támogatják a vizsgálat zavartalan lefolytatását, így az OLAF-ellenőrök hozzáférhetnek a szükséges iratokhoz, adathordozókhoz, és védelmet kapnak a tettleges ellenszegüléssel szemben.

Döntött a kormány: önálló hatóság jön létre az ellenőrzésére

Csalás, összeférhetetlenség, korrupció – novembertől már az új szervezet is vizsgálhatja ezeket az eseteket.

A speciális szabályokat tartalmazó fejezet az intézkedési jogosultságok kapcsán csak a szükséges eltéréseket tartalmazza egyebek között azért, hogy az intézkedés alkalmazhatóságának általános feltétele – bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésének gyanúja – hiányában is lehetőség legyen a magánlakásnak nem minősülő helyiségbe történő belépésre vagy a helyszíni biztosítására. A NAV tv. III. fejezetében foglalt általános szabályok az OLAF helyszíni ellenőrzése során is alkalmazhatók, így a pénzügyőr az intézkedését akadályozó tárgyat eltávolíthatja, valamint a jogszerű intézkedésének való ellenszegülés esetén kényszerítőeszközöket alkalmazhat. Emellett a vizsgálattal érintett személyeket a pénzügyőr igazoltathatja, tőlük felvilágosítást kérhet, az ennek során szerzett információkat az OLAF vizsgálójával közölheti. 

Az EUCs tv. visszatartó erejű közigazgatási bírság kiszabását teszi lehetővé a NAV-nak, ha a vizsgált személy nem tesz eleget együttműködési kötelezettségnek. A bírság összege egymillió forint, amely ismételten is kiszabható. A közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés nem alkalmazható, a bírság összegére vonatkozóan nincs helye mérlegelésnek.

A javaslat arra is irányul, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében a közbeszerzések, valamint az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok kiegészítése megerősítse az e szervezetek működésére vonatkozó alapvető követelményeket, mint az integritás, valamint az átlátható és tisztességes szerződéskötési eljárások alkalmazása. 

A törvényjavaslat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokat pontosítja, illetve kiegészíti a 2018. évi uniós költségvetési rendelettel és az Európai Bizottság ahhoz kapcsolódó iránymutatásával összhangban álló összeférhetetlenségi szabályok törvényi szintű megfogalmazásával. 

Navracsics Tibor: a kormánynak esze ágában sincs nem betartani a vállalásait, nincs jelentősége a 3000 milliárdos felfüggesztésnek

Reális esetben az Európai Tanácsnak nem is lesz beleszólása az uniós pénzek folyósításába. Nagyon közel van az alku a források lehívásáról.