– A kormány bejelentésének megfelelően szeptemberben elindult az állami földértékesítési program újabb szakasza. Mekkora területet értékesítenek ebben a körben és milyen területekről van szó, miért éppen ezek kerültek most eladósorba?

– A Nemzeti Földügyi Központ azt a feladatot kapta, hogy vizsgálja át teljes portfólióját és azokat a földterületeket, amelyek az állami feladatok ellátásához nem szükségesek – gyűjtse össze és kínálja eladásra, ha a magántulajdonba kerülésnek egyébként nincs akadálya. A szeptember 30-tól folytatódó földértékesítési programban több mint 2300 darab (összesen 3000 hektár), 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú földet kínálnak eladásra nyilvánosan, több mint ezer településen, amelyek mintegy 40 százaléka szántó, rét, legelő, a többi pedig vegyes művelési ágú ingatlan. A területekre 30 napig, azaz 2022. október 30-ig lehet vételi ajánlatot tenni. Mivel a Nemzeti Földügyi Központ munkája folyamatos, ezért várhatóak még további értékesítési körök is.

Budapest 2022.05.27.Nagy István agrárminiszterfoto: Kallus György/VG Budapest 2022.05.27.
Nagy István agrárminiszter
foto: Kallus György/VG
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

– Eddig mekkora érdeklődés mutatkozott a meghirdetett területekre, hol lehet megtalálni a földterületek listáját?

– Az értékesítendő földek listája a www.nfk.gov.hu oldalon, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is megtalálható. Az érdeklődésről azt tudom elmondani, hogy a korábbi tapasztalatokkal azonosan, most is kisebb az érdeklődés a pályázat benyújtására nyitva álló időszak elején, de ez az idő előrehaladtával folyamatosan emelkedik és jellemzően a benyújtási időszak végére szinte minden meghirdetett területre érkezik érdeklődés.

– Kik tehettek vételi ajánlatot?

– Bárki tehet ajánlatot, aki a jogszabályok szerint a termőföld tulajdonjogát megszerezheti. Különböznek a szabályok az 1 hektár alatti területek esetén, ilyenkor nem követelmény, hogy a vevő földműves legyen, de 1 hektár feletti területeket már kizárólag földműves vásárolhat. Ezzel a rendelkezéssel is azt akarjuk biztosítani, hogy azokhoz a gazdálkodókhoz kerüljön a föld, akik ténylegesen megművelik.

– Mi alapján dől el, hogy ki veheti meg az adott területet?

– Azzal az ajánlattevővel jön létre a szerződés, aki a legkedvezőbb, érvényes ajánlatot teszi a nyitva álló határidőben. Természetesen az elővásárlásra jogosult gazdálkodók a kifüggesztés során ezekben az esetekben is gyakorolhatják jogukat.

– A földértékesítési program elindulása óta eddig mekkora területet juttatott a gazdálkodókhoz az állam, hányan juthattak így új birtoktestekhez?

– Az idei program még csak most indult, így ilyen eredményről egyelőre nem beszélhetünk, de a korábbi években több földértékesítési programot is lebonyolítottunk. Emlékezetes lehet a Földet a Gazdáknak (FAG) program 2015–2016-ból, amelynek során közel 196 ezer hektárt értékesítettek, mintegy 30 ezer fő részére. Fontos megemlíteni, hogy a FAG-programban 10 hektár feletti területek is értékesítettek, ezekre árverésen lehetett licitálni. Később 2020-ban közel 10 ezer hektárt került értékesítettek csaknem 2800 fő részére. Bízunk benne, hogy a most induló program is hasonlóan sikeres lesz. A biztonságos élelmiszer-ellátás alapja a föld, ami a legjobb helyen a gazdáknál van. Az élelmezésbiztonság kulcskérdés. Köszönjük a gazdák munkáját, hogy mindennap friss és egészséges élelmiszer kerül a magyar családok asztalaira.

– Átlagosan mekkora méretű volt az így értékesített állami termőföld?

– Nem tartom szerencsésnek, hogy átlagos méretről beszéljünk, mert például a FAG-programban egy egyszerű osztással torz eredményt kapnánk a kialakult birtoktestek tekintetében. A jelenlegi kínálatban kizárólag 2500 négyzetméter feletti, de 10 hektár alatti területek szerepelnek, amelyek szerte az országban – több mint ezer település külterületén – helyezkednek el. Méretük az említett szélsőértékek között nagyon változatos.

– Várható a közeljövőben, hogy újabb földterületeket hirdetnek meg?

– Igen, ahogy említettem a Nemzeti Földügyi Központ folyamatosan vizsgálja a tulajdonosi joggyakorlásába tartozó földeket szükségesség, illetve értékesíthetőség szempontjából is – tehát várhatóan további értékesítési csomagokkal fognak jelentkezni. Érdemes figyelemmel kísérni az NFK honlapját és természetesen az Agrárminisztérium is mindent megtesz annak érdekében, hogy a gazdák tudomást szerezzenek az újabb hirdetményekről.

– Hogy halad az osztatlan közös tulajdonú területek megszüntetése?

– Több programot is indított már a magyar állam az ilyen helyzetek orvoslására, amelyek közül több sikeresen lezajlott, ugyanakkor még vannak feladataink ezen a területen. Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása mellett, amivel a magyar birtokpolitika több mint három évtizedes adósságát kívánja rendezni. A szeptemberben indult programban éppen ezért értékesítenek olyan ingatlanhányadok is, ahol az állam kisebbségi tulajdonos, így akár a tulajdonostársak többlettulajdonhoz juthatnak az érintett ingatlanban, ezzel – ideális esetben – csökkenhet a tulajdonostársak száma is. A termőföld nemzeti kincs. Éppen ezért a Nemzeti Földügyi Központ egyik fő feladata az állami tulajdonban lévő földvagyonnal való észszerű és a földbirtok-politikai irányelveknek megfelelő gazdálkodás, a földnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a gazdaságosság és a jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának elősegítése, továbbá a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása.