A Népszava vette észre a Hivatalos Értesítőben, hogy Lázár János mostantól a dohányzással kapcsolatos ügyekért is felel miniszterelnöki biztosként.

Karnok Csaba
Fotó: Karnok Csaba

Új feladatát az Építési és Közlekedési Minisztérium szervezetében látja el, titkárság nélkül, pluszdíjazást, juttatásokat sem kap érte, Orbán Viktor miniszterelnök aláírását követően a mai nappal hivatalba is lépett. 

Stabil a magyar dohánypiac, de a brutális rezsi a termesztést és a gyártást is sújtja

A Continental Dohányipari Zrt. sátoraljaújhelyi gyára tízmilliárdos bővítésen van túl.

A Hivatalos Értesítő szerint Lázár: 

  • összehangolja az emberi egészségvédelem magas szintje elérésének biztosítása érdekében a dohányzással, illetve a dohánypiaccal összefüggő rövid és középtávú kormányzati stratégia kidolgozását, 
  • áttekinti a szabályozott területtel összefüggő nemzetközi kötelezettségekből eredő hazai kormányzati feladatok végrehajtásának státuszát, javaslatokat fogalmaz meg e feladatához kapcsolódóan, akár egyéb nemzetközi kötelezettségek vállalására is, 
  • részt vesz a szabályozott területtel kapcsolatos hazai és európai uniós álláspont kialakításában a hazai és európai uniós szervek előtt, valamint a közép- és hosszú távú jövedéki és adózási stratégia kidolgozásában, 
  • képviseli a kormány álláspontját hazai, európai uniós és nemzetközi fórumokon a szabályozott területtel kapcsolatos kérdésekben, 
  • a feladatkörébe tartozó kérdésekben előterjesztéseket készít a jogszabályok módosítására, továbbá véleményezi az e tárgyban készült kormányzati előterjesztéseket, illetve szakmai anyagokat.

A miniszterelnöki biztos a feladatait az érintett minisztériumok, szervezetek képviselőivel egyeztetve, valamint a dohánytermék-kiskereskedelem, a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység és a dohánytermék-nagykereskedők egyes tevékenységei engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával kapcsolatos feladatokat ellátó önálló szabályozó szervvel egyeztetve látja el.

Szerelmes fotót posztolt Lázár János felesége

Sokatmondó idézetet is fűzött hozzá.