Magyarország 2023 szeptemberében 12,9 milliárd euró értékben (4 972 milliárd forint) exportált és 11,5 milliárd euró értékben ( 4 454 milliárd forint) importált. Ez az előző év azonos időszakához képest 2,4 százalékos volumen csökkenés a kivitelnél és 7,9 százalékos mínusz a behozatalnál.

Highway,With,Cars,Passing,ByHighway with cars passing by
export, import, kamion, konténer
Fotó: Shutterstock

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,5 százalékkal nőtt, míg a behozatalé 4,9 százalékkal mérséklődött tavaly szeptemberhez képest. A termék-külkereskedelmi egyenleg 2,2 milliárd euróval javult. (Az egyenleg 77 millió euróval több az első becslésben közöltnél.)

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 6,7, a behozatalban 17 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Ez a forint árfolyamának ingadozásával magyarázható. 

A forint árfolyama az euróhoz mérten 4,3, a dollárral szemben 11 százalékkal erősödött.

Hogyan teljesítettek az egyes ágazatok a külkereskedelemben?

A gépek és szállítóeszközök 2022. szeptemberi áron számított kivitele 5,9, behozatala 16 százalékkal kisebb lett. A villamos gép, készülék és műszer árucsoport volumene a kivitelben kismértékben, a behozatalban közel hetedével csökkent. A közúti jármű árucsoport exportvolumene közel tizedével nőtt, míg importvolumene több mint hetedével mérséklődött. Az energiafejlesztő gép és berendezés árucsoport forgalma a kivitelben több mint hetedével visszaesett, míg a behozatalban kismértékben nőtt. A híradástechnikai, hangrögzítő és ‑lejátszó készülék exportvolumene közel tizedével, importvolumene közel ötödével mérséklődött az előző év azonos időszakához viszonyítva. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 3,4 százalékponttal, a behozatalban 6,6 százalékponttal járult hozzá a teljes forgalom volumencsökkenéséhez.

A feldolgozott termékek exportvolumene 5, importvolumene 6,6 százalékkal kisebb lett. A volumencsökkenést exportban a szakmai, tudományos ellenőrző műszer, importban az egyéb feldolgozott termék forgalma befolyásolta. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 1,4 százalékponttal, az importban 2,3 százalékponttal növelte a teljes forgalom volumencsökkenését.

Az energiahordozók exportvolumene 70, importvolumene 21 százalékkal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál. 

Az export- és importoldali forgalomnövekedés a természetes és mesterséges gáz volumenének jelentős emelkedésével magyarázható. Az energiahordozók a teljes volumencsökkenés ütemét az exportban 2,8 százalékponttal, az importban 3,6 százalékponttal mérsékelték.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 2,2 százalékkal nagyobb, míg a behozatalé 18 százalékkal kisebb lett. 

A mindkét irányban bekövetkezett volumenváltozást a gabona és gabonakészítmény forgalma befolyásolta. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás a teljes exportforgalom mérséklődését 0,1 százalékponttal enyhítette, míg az importcsökkenés ütemét 0,9 százalékponttal fokozta.

Magyarország az Európai Unión kívüli országokkal kereskedett szívesebben

Az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 4,3, az onnan érkező behozatalé 12 százalékkal kisebb lett. A termék-külkereskedelmi mérleg 1,3 milliárd euróval javult, 1,8 milliárd eurós többlet keletkezett. Az 76, az 69 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 4,2, a behozatalé 0,7 százalékkal nőtt. 

A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 897 millió euróval javult, 462 millió eurós passzívumot mutatott.

A 2023-as külkereskedelmi forgalom összességében jobb a tavalyi szintnél

A kivitel volumene 4,5 százalékkal emelkedett, míg a behozatalé 2,1 százalékkal mérséklődött.

A termék-külkereskedelmi mérleg 13,4 milliárd euróval javult, a többlet 6,9 milliárd eurót tett ki.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 2,1 százalékkal nőtt, míg a behozatalban 3,6 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 5,9 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 0,7, a dollárhoz viszonyítva 2,8 százalékkal értékelődött fel.