Világgazdaság

Jövőre a szén után is adót kell fizetni

A szén is az energiaadóról szóló törvény hatálya alá kerül, tehát 2009. január 1-jétől a szénre is energiaadót kell fizetni – tájékoztatta a VGO-t Sipos Jenő, a vám- és pénzügyőrség szóvivője.

Az alapja a szén mennyisége, ezer kg-ban mérve. Az adó mértéke – egységesen, szénfajtától függetlenül – ezer kg-onként 2040 forint. Az adófizetésre kötelezett személynek az adót a tárgyhót követő hó 20. napjáig kell bevallania és megfizetnie, illetve visszaigényelnie (levonásba helyeznie). Az energiaadó törvény alapján adó-visszaigénylésre jogosult – de adófizetésre nem kötelezett – személy havonta, a tárgyhót követő hó 20. napjától érvényesítheti adó-visszaigénylési jogosultságát. Az energiaadó-törvény szerint az adófizetésre kötelezett, illetőleg az adó-visszaigénylésre jogosult adóbevallási kötelezettségét kizárólag elektronikus úton teljesítheti.

A törvény a lakossági végfelhasználást mentesíti az energiaadó fizetési kötelezettség alól. Ennek megfelelően a szén lakossági árára az energiaadó nincs hatással. A szén értékesítési útvonalának nyomon követhetősége, valamint az ellenőrizhetősége érdekében a szenet továbbforgalmazási céllal beszerző energiakereskedő, illetve a lakossági fogyasztó az energiakereskedőnek a szén vásárlásakor írásban nyilatkozik.

Általános szabály, hogy az adófizetésre kötelezett személy kötelezettsége megállapítani, bevallani és megfizetni az energiaadót. Az általános szabálytól eltérően, ha a felhasználó (importáló) közvetlenül az Európai Unión kívüli országból vásárol szenet, az energiaadó megfizetése nem önadózás keretében történik, hanem az adót a vámhatóság, a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor a szabadforgalomba bocsátott mennyiségre határozattal állapítja meg.

Az energiaadó-törvény alapján bizonyos felhasználások esetén (például erőmű üzemeltetésénél) lehetőség van a szenet terhelő energiaadónak a vámhatóságtól történő visszaigénylésére, illetve az önadózás keretében megállapított fizetendő energiaadóból történő levonására.

Milyen esetben kell az adót fizetni? Ha: 1. az energiakereskedő (pl.: a szén értékesítését végző tüzéptelep, a szén eladását végző más szénkereskedő) felhasználónak szenet értékesít. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) elkülönítve kell a szén energia adóját feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy az energiakereskedő, akinek adófizetési kötelezettsége az általános forgalmi adóról szóló törvény (áfatörvény) szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettsége az energiakereskedőnek, ha a szenet a lakossági fogyasztónak értékesíti és akkor sem, ha tőle egy másik kereskedő továbbforgalmazási célra vásárol (ilyenkor ez utóbbi kereskedő lesz az adóalany, amikor a vásárolt szenet majd egy felhasználónak értékesíti).

2. a felhasználó belföldön közvetlenül termelőtől szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha a szenet közvetlenül a termelőtől vásárló felhasználó lakossági fogyasztó.

3. a felhasználó közvetlenül az más tagállamából szenet vásárol. Ebben az esetben a teendők megegyeznek a 2. pontban leírtakkal.

4. a személy saját felhasználásra termel szenet, kivéve, ha a termelt szén felhasználását, olyan tevékenység keretében végzi, amely esetén energiaadó visszaigénylési jogosultság érvényesíthető. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy a termelő, akinek adófizetési kötelezettsége a saját célra történő felhasználás időpontjában a felhasznált mennyiségre keletkezik.

5. az energiakereskedő saját célra használ fel szenet. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy az energiakereskedő, akinek adófizetési kötelezettsége a saját célra történő felhasználás időpontjában a felhasznált mennyiségre keletkezik.

6. a felhasználó az előzőekben nem említett esetekben vásárol energiaadóval nem terhelt szenet. Ebben az esetben az adófizetésre kötelezett személy a felhasználó, akinek adófizetési kötelezettsége az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában az ellenérték, illetve a részletfizetések alapjául szolgáló mennyiségre keletkezik.

7. a felhasználó közvetlenül az Európai Unión kívüli országból szenet vásárol. Ebben az esetben az értékesítési bizonylaton (számlán) a szén energia adóját nem kell feltüntetni, az adófizetésre kötelezett személy az importáló, akinek adófizetési kötelezettsége a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a vámjogi szabadforgalomba bocsátott mennyiségre keletkezik. Nem keletkezik adófizetési kötelezettség és a számlán az energiaadót szintén nem kell feltüntetni, ha az Európai Unión kívüli országból a szenet közvetlenül a lakossági fogyasztó vásárolja meg.

szén Sipos Jenő energiaadó adó