Kovách Gergő: Csititér

Kovách Gergő az újabb szobrászgeneráció egyik legtehetségesebb tagja. A humort sem mellőző eredeti anyaghasználata, szellemes formavilága a már többször elsiratott hazai figuratív szobrászat megújulási lehetőségeire szolgáltat ötleteket. Rendhagyó kompozíciós sémái - mint a gömbfelületre és madártávlati nézetre komponált alakos plasztikái - új térbeli lehetőségeket sejtetnek. Anyaghasználata is meglepően újszerű, plasztikái rendkívüli ötletességről tesznek tanúbizonyságot. Dovin Galéria, nyitva: 2003. március 1-jéig (Budapest, Galamb u. 6.).Gaál József: Gnome II.

Gaál József jellegzetes figurái mára a magyar művészet jól ismert jelképei lettek. Sajátos archaizáló alakjaival a múlt és a jelen ellentmondásosságát ragadja meg, hogy kiélezze a múlt és a jövő kölcsönös összefüggéséből következő képzeletbeli lehetőségeket. Gaál mostani kiállítására is ez az archaikus formavilág jellemző. A megpróbáltatás, a szenvedés és a fájdalom tükröződik alakjain. A művész az arcok között Isten arcát keresi, a hit még megfogható nyomait tapogatja. Godot Galéria, nyitva: 2003. március 14-éig (Budapest V., Madách út 8.).Kovács Lola: Festői látásmód V.

Kovács Lola festményeinek legfontosabb alkotóeleme a szín. Kompozíciói a festői részletek olyan szerves egységéről árulkodnak, mely igazán jól csak az impresszionisták alkotásain figyelhető meg. Színfelületei megtartják a színharmóniákból táplálkozó mozgalmasságukat. A leggyakrabban az elmúlást feldolgozó festményein a szivárvány színeire bomló felületek változatosságát tanulmányozhatjuk, míg néhány lépéssel hátrébb araszolva a XVIII. század közkedvelt témájának, a vanitas műfajának jelenkori parafrázisaiban mélyedhetünk el. St.art Galéria, nyitva: 2003. március 13-ig (Budapest V., Vármegye u. 7.) (KG).