A gépjárműgyártókat és -importálókat, az elektromos és elektronikai termékek gyártóit, illetve importőreit, a nyomdaipart, a csomagolások kibocsátóit, valamint az oldószerek forgalmazóit érinti leginkább, ha a kormány, illetve az Országgyűlés is elfogadja a termékdíjas jogszabályok módosítását. Az erre vonatkozó javaslatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KVM) dolgozta ki, amelyeket a tárca tervei szerint a kormány első februári ülésén vitathat meg.

A vámhatárok megszüntetése, összefüggésben az európai uniós csatlakozással, mindenképpen indokolttá teszi a termékdíjas előírások módosítását. A KVM által előkészített jogszabálytervezetek értelmében a díj megfizetése és bevallása május 1-jétől a többi uniós tagállamból importált termékdíjköteles áruk esetén is az áfa megfizetésére vonatkozó szabályok szerint önbevallásos úton fog történni. A nem kereskedelmi céllal behozott termékek után ekkortól nem kell termékdíjat fizetni.

Ugyancsak az EU-csatlakozással függ össze, hogy a termékdíjköteles cikkek hulladékának hasznosítását biztosító - programgazda néven ismert - rendszeres támogatás az uniós versenysemlegességi előírások miatt megszűnik. Ehelyett a zöld tárca közbeszerzés útján fog rendelni hulladékhasznosítási szolgáltatást a hulladékfeldolgozó vállalatoktól, vagy a koordináló szervezetektől.

A tartalmi jellegű változtatások közül május 1-jén egyedül a reklámhordozó papírokra vonatkozó előírások változnának. A sok bírálatot kiváltó szabályozás módosítása értelmében ekkortól a díjat nem a termék első forgalomba hozója, tipikusan a nyomda, hanem annak első vevője, tehát a termék megrendelője fizetné.

A jelenleg hatályos jogszabályban meghatározott, egyébként is emelkedő összegekhez képest a termékdíjak 2005. január 1-jétől átlagosan további 8 százalékkal emelkednének, míg a csomagolások esetén a pluszdrágulás 20 százalék lenne. Az adminisztrációs nehézségek miatt ugyancsak sok kifogást váltott ki a hígítók és oldószerek utáni díjfizetési kötelezettség, ezért azokat jövő év elejétől kivonnák a termékdíjas körből.

Ezzel szemben két újabb árucsoport: az elektromos és elektronikai termékek, valamint a személygépkocsik és a legfeljebb 3,5 tonna össztömegű tehergépkocsik és vontatók után január 1-jén vezetnék be a termékdíj-fizetési kötelezettséget. Az első kategória esetén a díjtétel tíz és 10 ezer forint között változna termékenként, míg a gépjárművek termékdíja egységesen 30 ezer forint lehet, ugyanakkor megfelelő újrahasznosítási arányok teljesítése esetén mindkét termékcsoport esetén teljes fizetési mentesség lenne szerezhető.

Lényeges koncepcióbeli változást jelentene, hogy jövő januártól a szeszes, az üdítőitalok, az ásványvizek, a tej és tej alapú italok elsődleges csomagolására, valamint a műanyag szatyrokra a jelenlegi tömeg alapú helyett darab alapú elszámolást vezetnének be. A változtatás célja az újratölthető csomagolások használatának ösztönzése. Ennek érdekében az egyes termékcsoportoknál fokozatosan növekvő kvótákat határoznának meg az újratölthető csomagolások arányára vonatkozóan, továbbá a nem visszaváltható csomagolásokra egy plusztermékdíjat vetnének ki. Ennek öszszege egy kétliteres műanyag palack után 45 forint, egy 0,7 literes üveg után 25, egy egyliteres társított anyagú doboz esetén pedig 40 forint lenne, igaz, ezt csak azután kellene fizetni, amennyivel a meghatározandó kvótánál kisebb mértékben használnak fel újratölthető csomagolásokat. Az újratöltéshez szükséges fejlesztési költségek összegét tekintve nagyságrendbeli eltérés van a KVM, valamint a rendkívül súlyos következményektől tartó piaci szereplők becslései között.

A csomagolásoknál az alaptermékdíj alóli mentesség is eltér a többi díjköteles termékcsoportétól, mivel a termékdíj 20 - egyes koordináló szervezeteknél 15 - százalékát ez év januárja óta az újrahasznosítási előírásokat teljesítő cégeknek is be kell fizetni. A teljes mentesség megszerzésére 2005-től ismét lenne lehetőség, de csak akkor, ha a kötelezett vállalat - egyénileg vagy koordináló szervezet megbízásával - a hasznosítási arányokat 10, emellett az anyagában történő hasznosítási előírásokat 5 százalékkal túlteljesíti. (NIG)