A vezető tisztségviselő által hozott rossz üzleti döntés - noha a cégnek vitathatatlanul kárt okoz - egyéb tényállási elem hiányában nem tekinthető jogellenes magatartásnak - szögezte le a Fővárosi Ítélőtábla a következő jogvitában.

Egy részvénytársaság a jogelőd cég korábbi ügyvezető igazgatója ellen lépett fel a bíróság előtt, és több mint 33 millió forint kártérítést követelt. Előadta, hogy az egykori ügyvezető - az akkori társasági törvény szabályait megszegve - nem a vezető tisztséget betöltő személyekre vonatkozó gondossággal járt el. Így két céggel is - azoknak készpénzelőleget nyújtva - szerződött. A vállalkozások nem teljesítették a megállapodásokat, a már átutalt előlegek viszszatérítése elmaradt, emiatt a céget kár érte.

Az elsőfokú bíróság elutasította a keresetet. Elfogadta a beperelt vezető védekezését, miszerint a szerződések megkötésénél tisztségének megfelelő elvárható gondossággal járt el, előzetesen tájékozódott a partnerekről. A bíróság - a Ptk.-ra hivatkozva - kifejtette: a vezető tisztségviselők kötelesek a társaságuknak okozott kárt megtéríteni. Ennek feltétele, hogy az érintett szándékosan, vagy gondatlanul okozzon kárt, magatartása jogellenes legyen, és eljárása, valamint a bekövetkezett kár között okozati összefüggés álljon fenn. Az alperes nem járt el jogellenesen - mutatott rá a bíróság. A cég képviseletében fellépve - nem vitásan - rossz üzletet kötött. Ez azonban belefér az üzleti kockázat körébe, és nem minősíthető jogellenes magatartásnak.

Az rt. fellebbezett. Változatlanul állította, hogy a volt ügyvezető jogsértően szerződött, az általa alkalmazott készpénzes előlegfizetés nem volt gyakorlat a cégnél. A fellebbezést megalapozatlannak találta az itélőtábla. Hangsúlyozta: az alperes széles hatáskörrel bírt, meghozhatta a cég által kifogásolt döntéseket. Ha a készpénzes előlegfizetés a társaságnál előzmény nélküli is volt, az még nem jelenti azt, hogy az ügyvezető nem a tisztségének megfelelő, elvárható gondossággal járt el, és kötelezettségei megszegésével a cégnek kárt okozott. Így az itélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet. (KK)