A Magyar Orvosi Kamara egyetért azzal, hogy a magyar egészségügy tornyosuló problémáinak megoldása érdekében társadalmi vitát kezdeményeztek. Ám úgy tartja, a Zöld könyv nevet viselő vitaanyag nem szakmai igénnyel készült, hanem elsősorban a laikus közönséget megszólító szinten kommunikál. Hitet tesz a biztosítási elven történő ellátórendszer felépítése mellett, melyet a Magyar Orvosi Kamara már a korábbi ciklusban meghirdetett, 21 lépés program kapcsán is támogatott. Az állami pénzkiosztó intézményből (OEP) valódi egy biztosító (társadalombiztosító) kialakítása, mellette esetlegesen kiegészítő biztosítások kötése érdekében jelenhetnek meg magánbiztosítók is. Megoldandó feladatként vázolja a területi egyenlőtlenségek felszámolását, amivel a köztestület ugyancsak egyetért. Ugyanakkor a Zöld Könyv számos hibát is hordoz, mondta Éger István elnök, hiszen költségvetési szempontból nem kezeli prioritásként az egészségügyet, holott ez alapvetően nemzetstratégiai kérdés. Nem nyújt megoldást az egészségügyi humánerő problémájára, sőt meg sem említi azt, holott a korábban készült minisztériumi anyagok ezt egyértelműen az elsőként megoldandó probléma szintjén tárgyalták, Bűnbakként kezeli az orvoskart, olyanokért okolva, amiről a mindenkori politika tehet, (hálapénz, méltatlanul alacsony bérezés, egyre növekvő ellátási zavarok), ugyanakkor, amikor a társadalmi közbizalmat az utóbbi időben többször felmérő tanulmányok az orvosokat mindig az első három helyre, azaz a legnagyobb bizalmat élvezők közé sorolják. Nemzetközi tapasztalatok is bizonyítják, hogy a vizitdíj és a hozzá hasonló intézkedések nem oldották meg a hálapénz kérdést, s nem csökkentette az orvoshoz fordulások számát - véli a köztestület. VGO